Novým vicegenerálom verbistov sa stal José Antunes da Silva

Novým vicegenerálom verbistov sa stal José Antunes da Silva

Generálny radca a bývalý provinciál portugalskej provincie SVD.

Novým vicegenerálom Spoločnosti sa po prvom hlasovaní kapituly, ktorá práve prebieha v Nemi stal Silva, Josè Antunes da z Portugalska.
Po kňazskej vysviacke v roku 1984 pracoval tri roky v Ghane. Po návrate do Portugalska, absolvoval dva roky na univerzite vo Washingtone. Po štúdiách pokračoval v práci v univerzitnom pastoračnom centre s mládežou a neskôr ako provinciál portugalskej Provincie.
Novému vicegenerálovi vyprosujeme hojnosť Božích milostí a pevné zdravie, aby mohol naplno zastávať svoju novú službu v Spoločnosti Božieho Slova.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.