Aktuality

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

Drahí priatelia a dobrodinci nitrianskej Kalvárie!

Každý rok si údržba a obnova pútnického komplexu vyžaduje zaangažovanosť, podporu a starostlivosť nás všetkých. Úprimne Vám za to ďakujeme! Veríme, že spoločnými silami zveľaďujeme miesto, kde mnohí zakúšajú blízkosť Božiu a starostlivosť Panny Márie. Dovoľte mi, aby som Vás informoval o tom, ako v zámere komplexnej obnovy Kalvárie napredujeme.

Obnova v minulých rokoch

V ostatných rokoch sa tak na Kalvárii podarilo opraviť a zreštaurovať kaplnky Krížovej cesty, Kaplnky sv. Anny a Trojice, vymeniť elektrickú inštaláciu v kostole a vymaľovať jeho interiér. Minulý rok sa súčasne s obnovou exteriéru Kaplnky Božieho hrobu obnovila aj fasáda Kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Obnova v blízkej budúcnosti

  • Kaplnka Božieho hrobu

Tento rok máme plány zreštaurovať interiér Kaplnky Božieho hrobu. Jeho dokončením, by sme ukončili obnovu (miestami by sa dalo povedať záchranu) objektov Kalvárie, ktoré sú v zozname pamiatkového fondu. Tým by sa niekoľkoročné zavŕšilo úsilie, do ktorého sa naozaj zaangažovali mnohí tými najrozličnejšími spôsobmi.

  • Výsadba stromov

Okrem reštaurátorských prác v interiéri kaplnky na vŕšku kalvárskeho kopčeka, nás čaká aj nejaká robota pod ním. Nakoľko sme v areáli Kalvárie museli pristúpiť k výrubu stromov, v tomto roku nás čaká revitalizácia zelene a výsadba 50 nových stromov.

  • Výmena/oprava organu

Výmena organu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii sa zdá ako nevyhnutná realita. Pomaly nám prestávajú hrať jednotlivé tóny v istých registroch a nástroj sa nedá naladiť. Zabezpečili sme síce prvú pomoc, napriek tomu životnosť hudobného nástroja sa počíta na max. dva roky. Ostali nám dve možnosti: kúpiť nový (cca. 200.000 eur) a odkúpiť nejaký používaný ale „dobrý“ (nástroj + demontáž + prevoz + montáž, oprava a ladenie – cca. 70.000 eur) z Nemecka, Švajčiarska a podobne. Momentálne robíme prieskum a usilujeme sa o Vašu pomoc a podporu. Za každý milodar Vám vopred ďakujeme.

Pre nás, ktorí sme popri pastoračnej starostlivosti o toto miesto zaangažovaní aj do jeho údržby, je to zázrak vidieť na vlastné oči Božiu starostlivosť premenenú do toľkého záujmu, pomoci a ochoty. Ak by ste si chceli pozrieť, ako chronologicky obnova Kalvárie postupovala, určite navštívte našu stránku kalvaria.eu. Uvidíte tam čosi z toho zázraku na vlastné oči!

Ako prispieť

Svoj milodar môžete  poslať na NÁŠ ÚČET URČENÝ NA OBNOVU KALVÁRIE:

IBAN: SK94 0200 0000 0040 4432 2851

Ak plánujete prispieť sumou väčšou ako 30 eur, nezabudnite do poznámky pre príjemcu uviesť Vašu adresu a my Vám pošleme malé prekvapenie.

  • Ak chcete podporiť výmenu/opravu organu, môžete uviesť variabilný symbol 777
  • Ak chcete podporiť výsadbu stromov, môžete uviesť variabilný symbol 333
  • Ak chcete podporiť reštaurovanie interiéru kaplnky Božieho hrobu, môžete uviesť variabilný symbol 111

Viac informácií nájdete na stránke farnosti kalvaria.verbisti.sk alebo obnova.kalvaria.eu.

Omše za dobrodincov

Sme vďační Vám i Bohu za to, že ste sa stali toho súčasťou. Z toho dôvodu každú prvú sobotu v mesiaci o 10,00 hod. za všetkých našich priaznivcov a dobrodincov pravidelne obetujeme sv. omšu. Odporúčame sa aj my do Vašich modlitieb a Vašej priazne.

V láske Ducha Svätého žehná  

                                                                                                   P. Igor Kráľ SVD

                                                                                                                   správca farnosti

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie