Aktuality

Obnova rehoľných sľubov 2020

Obnova rehoľných sľubov 2020

8. septembra 2020 Spoločnosť Božieho Slova slávi 145 rokov od svojho založenia v malom Holandskom mestečku Steyl. Tento deň je dňom, kedy naši spolubratia v časných sľuboch zložili na rok svoje rehoľné zasvätenie evanjeliovej chudoby, čistoty a poslušnosti. Frt. Lukáš Hanúsek obnovil 5. sľuby, frt. Peter Nguyen Duc Thinh a frt. Peter Nguyen Van Luong 4. sľuby a frt. Dávid Kancian a frt. Václav Plánka 3. sľuby. Slávnosti, ktorá sa uskutočnila na slávnosť Narodenia Panny Márie v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave, predsedal provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD.

V homílií páter provinciál povedal, že zídené spoločenstvo sa navzájom
pozná, sme si blízky aj v tom, že nás spája myšlienka misií. Prirovnal to
k „rodinnej firme“, v ktorej každý jej člen sa snaží pracovať naplno,
vkladá svoje talenty, energiu a danosti, pretože pracuje pre svoju rodinu
a spoločenstvo. Avšak v našej situácii nejde o náš „podnik“, ale
o Ježišov. On povolával ľudí, aby sa stali jeho učeníkmi, aby boli jeho
nasledovníkmi. Pred svojím nanebovstúpením ich posiela: „Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ /Mt 28,
18,19/ Toto je naša úloha a poslanie, ktoré sme dostali všetci sviatosťou
krstu a na ktorej máme a chceme pracovať aj my. Byť s Ježišom
a ohlasovať jeho evanjelium, ktoré sme prijali, je bohatstvo a dar
a týmto darom sa máme podeliť a obohatiť aj iných. Toto nadšenie
chceme vložiť do odovzdávania evanjelia iným. Vďaka nášmu ohlasovaniu sa potom
aj naša viera stáva živšou.

Homília pátra provinciála Pavla Krutáka SVD:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie