Obnova rehoľných sľubov 2020

Obnova rehoľných sľubov 2020

8. septembra 2020 Spoločnosť Božieho Slova slávi 145 rokov od svojho založenia v malom Holandskom mestečku Steyl. Tento deň je dňom, kedy naši spolubratia v časných sľuboch zložili na rok svoje rehoľné zasvätenie evanjeliovej chudoby, čistoty a poslušnosti. Frt. Lukáš Hanúsek obnovil 5. sľuby, frt. Peter Nguyen Duc Thinh a frt. Peter Nguyen Van Luong 4. sľuby a frt. Dávid Kancian a frt. Václav Plánka 3. sľuby. Slávnosti, ktorá sa uskutočnila na slávnosť Narodenia Panny Márie v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave, predsedal provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD.

V homílií páter provinciál povedal, že zídené spoločenstvo sa navzájom pozná, sme si blízky aj v tom, že nás spája myšlienka misií. Prirovnal to k „rodinnej firme“, v ktorej každý jej člen sa snaží pracovať naplno, vkladá svoje talenty, energiu a danosti, pretože pracuje pre svoju rodinu a spoločenstvo. Avšak v našej situácii nejde o náš „podnik“, ale o Ježišov. On povolával ľudí, aby sa stali jeho učeníkmi, aby boli jeho nasledovníkmi. Pred svojím nanebovstúpením ich posiela: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ /Mt 28, 18,19/ Toto je naša úloha a poslanie, ktoré sme dostali všetci sviatosťou krstu a na ktorej máme a chceme pracovať aj my. Byť s Ježišom a ohlasovať jeho evanjelium, ktoré sme prijali, je bohatstvo a dar a týmto darom sa máme podeliť a obohatiť aj iných. Toto nadšenie chceme vložiť do odovzdávania evanjelia iným. Vďaka nášmu ohlasovaniu sa potom aj naša viera stáva živšou.

Homília pátra provinciála Pavla Krutáka SVD:


Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.