P. Aladár Janega SVD

P. Aladár Janega SVD

P. Janega sa na vstup do Spoločnosti Božieho Slova v r. 1926 začal pripravovať v Misijnom dome v Močenku (okr. Šaľa). Gymnázium navštevoval v Nitre, zmaturoval v r. 1934. Rehoľný noviciát si vykonal v Misijnom dome sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni, kde študoval aj filozofiu. Na štúdium teológie ho predstavení poslali do Ríma. Za kňaza ho vysvätili 27. októbra 1940.

Za misijné pôsobisko mu bolo určené Slovensko. V rokoch 1941-1942 vyučoval na rehoľnom gymnáziu v Spišskom Štiavniku. V rokoch 1942-1945 prednášal filozofiu v Misijnom dome v Nitre a bol prefektom školastikov. Od r. 1945 prednášal filozofiu v Misijnom dome vo Vidinej (okr. Lučenec), kde súčasne zastával funkciu rektora. V r. 1949 odišiel prednášať filozofiu do Misijného domu v Nitre. V noci z 3. na 4. mája 1950 všetkých rehoľníkov Štátna bezpečnosť násilne previezla do sústreďovacieho kláštora v Podolínci, jeho potom do podobného zariadenia v Oseku. V rokoch 1951-1953 pracoval v Libkoviciach v továrni na šamotové rúry a tehly. V rokoch 1953-1955 pracoval na nútených prácach na štátnych majetkoch v Králikoch na severnej Morave. Po prepustení na slobodu sa zamestnal v Pozemných stavbách v Nitre. Dňa 6. februára 1961 ho Štátna bezpečnosť znovu zatkla a v auguste 1961 ho so skupinou ďalších verbistov v Košiciach odsúdili „za velezradu“ na jedenásť rokov väzenia. Trest si odpykával vo Valdiciach, kde pracoval od 24. novembra 1961 do 3. septembra 1965 v brusiarni lustrového skla. Na základe amnestie ho prepustili na slobodu. Opäť sa zamestnal v Pozemných stavbách v Nitre (do r. 1967), potom v odbornej knižnici (až do odchodu do dôchodku r. 1975). V r. 1969 mu štát dovolil vypomáhať v duchovnej správe v Nitre v kostole na Kalvárii a vo farnosti Dolné mesto. Od r. 1990 sa zapojil do redigovania misijných časopisov a publikácií, najmä Hlasov z domova a z misií, Misijného kalendára i Obrázkového misijného kalendára. Jeho príspevky zohrali významnú úlohu v duchovnej orientácii pri obnove náboženského života na Slovensku. Takmer do deväťdesiatky ešte verne slúžil veriacim duchovnou službou a spolubratom prednáškami, radou a príkladom života. Svoj život prirovnal k zbieraniu kláskov na strnisku, ktoré sa nedá porovnať s viazaním snopov počas normálnej žatvy. Hoci mu nebolo dopriate pôsobiť naplno v Pánovej žatve, zbieral aspoň klásky. Aj keď sa jeho život zdá veľmi útržkovitý, rozlámaný na malé kúsky rozmanitých činností, predsa ho spája niť vernosti Bohu, Cirkvi a Spoločnosti Božieho Slova. Jeho životné sily postupne ubúdali, prišla choroba. Posledné dva roky života páter trpezlivo a verne niesol aj tento kríž. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
V r. 2019 vyšla kniha jeho adventných a vianočných homílií.

https://www.verbisti.sk/knihy/p-aladar-janega-svd-zvestujem-vam-slovo-zivota/

 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.