Osobnosti minulosti

P. Aladár Janega SVD

P. Aladár Janega SVD

P. Janega sa na vstup do Spoločnosti Božieho Slova v r. 1926 začal pripravovať v Misijnom dome v Močenku (okr. Šaľa). Gymnázium navštevoval v Nitre, zmaturoval v r. 1934. Rehoľný noviciát si vykonal v Misijnom dome sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni, kde študoval aj filozofiu. Na štúdium teológie ho predstavení poslali do Ríma. Za kňaza ho vysvätili 27. októbra 1940.

Za misijné pôsobisko mu bolo určené Slovensko. V rokoch 1941-1942 vyučoval na rehoľnom gymnáziu v Spišskom Štiavniku. V rokoch 1942-1945 prednášal filozofiu v Misijnom dome v Nitre a bol prefektom školastikov. Od r. 1945 prednášal filozofiu v Misijnom dome vo Vidinej (okr. Lučenec), kde súčasne zastával funkciu rektora. V r. 1949 odišiel prednášať filozofiu do Misijného domu v Nitre. V noci z 3. na 4. mája 1950 všetkých rehoľníkov Štátna bezpečnosť násilne previezla do sústreďovacieho kláštora v Podolínci, jeho potom do podobného zariadenia v Oseku. V rokoch 1951-1953 pracoval v Libkoviciach v továrni na šamotové rúry a tehly. V rokoch 1953-1955 pracoval na nútených prácach na štátnych majetkoch v Králikoch na severnej Morave. Po prepustení na slobodu sa zamestnal v Pozemných stavbách v Nitre. Dňa 6. februára 1961 ho Štátna bezpečnosť znovu zatkla a v auguste 1961 ho so skupinou ďalších verbistov v Košiciach odsúdili „za velezradu“ na jedenásť rokov väzenia. Trest si odpykával vo Valdiciach, kde pracoval od 24. novembra 1961 do 3. septembra 1965 v brusiarni lustrového skla. Na základe amnestie ho prepustili na slobodu. Opäť sa zamestnal v Pozemných stavbách v Nitre (do r. 1967), potom v odbornej knižnici (až do odchodu do dôchodku r. 1975). V r. 1969 mu štát dovolil vypomáhať v duchovnej správe v Nitre v kostole na Kalvárii a vo farnosti Dolné mesto. Od r. 1990 sa zapojil do redigovania misijných časopisov a publikácií, najmä Hlasov z domova a z misií, Misijného kalendára i Obrázkového misijného kalendára. Jeho príspevky zohrali významnú úlohu v duchovnej orientácii pri obnove náboženského života na Slovensku. Takmer do deväťdesiatky ešte verne slúžil veriacim duchovnou službou a spolubratom prednáškami, radou a príkladom života. Svoj život prirovnal k zbieraniu kláskov na strnisku, ktoré sa nedá porovnať s viazaním snopov počas normálnej žatvy. Hoci mu nebolo dopriate pôsobiť naplno v Pánovej žatve, zbieral aspoň klásky. Aj keď sa jeho život zdá veľmi útržkovitý, rozlámaný na malé kúsky rozmanitých činností, predsa ho spája niť vernosti Bohu, Cirkvi a Spoločnosti Božieho Slova. Jeho životné sily postupne ubúdali, prišla choroba. Posledné dva roky života páter trpezlivo a verne niesol aj tento kríž. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
V r. 2019 vyšla kniha jeho adventných a vianočných homílií.

https://www.verbisti.sk/knihy/p-aladar-janega-svd-zvestujem-vam-slovo-zivota/

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie