Osobnosti minulosti

P. Bernard Kuľha SVD

P. Bernard Kuľha SVD

P. Bernard Kuľha SVD sa narodil sa 16. 8. 1933 v Hrubove. Do Malého seminára Spoločnosti Božieho Slova v Nitre vstúpil v roku 1945. V roku 1950 musel, po zásahu štátu voči reholiam, Spoločnosť opustiť. Ukončil štúdiá na strednej škole a vyštudoval i zamestnal sa ako stavebný inžinier. V roku 1968 odišiel do Ríma, odkiaľ bol poslaný do Írska, aby začal formáciu a štúdium filozofie a teológie. V roku 1969 nastúpil do noviciatu SVD.

Pozdravný list od P. Piotra Nawrota, misionára v Bolívii, ktorý sa čítal na pohrebe pátra Bernarda Kuľhu:

„Verba doncent, exempla trahunt.“ Možno toto latinské príslovie je najlepším zhrnutím života Bernarda Kuľhu, ktorý strávil medzi nami. Ani hitlerovský nacizmus, ani sovietska nadvláda nedokázali zlomiť jeho vieru, ktorú mu sprostredkovali rodičia – ľudia jednoduchí, ale dôstojní a nábožní. Keď Bernard objaví svoje misijné povolanie v krajine, v ktorej vládne komunistická ľavica, musí zaplatiť neuveriteľnú daň za svoje fiat Bohu, ktorý ho povolal a Arnoldovi, ktorý ho nadchol. Podobne ako Mária, ktorej bol oddaným ctiteľom, musel zo svojej krajiny pod hrozbou väzenia, odsúdenia, a prečo to nepovedať: pod hrozbou smrti, aby sa pripravil slúžiť Bohu a Cirkvi v misiách Spoločnosti Božieho Slova. Nakrátko našiel útočisko v Poľsku, potom v Írsku (stal sa občanom tejto krajiny), a toto všetko znášal s trpezlivosťou a nadhľadom, keďže cítil povolanie zdieľať svoj život s obyvateľmi Nového sveta. Arnold bol jeho mentorom, Jozef (Freinademetz) jeho vzorom. Bol pokorný, čistý a poslušný, ale tiež štedrý, chápavý a nadmieru tolerantný voči všetkým, ktorých mu do cesty poslal život. V jeho knižnici vynikala Biblia, životopis Arnolda Janssena a niektoré knihy o spiritualite. Uprostred hlavnej steny v jeho izbe mal svoje miesto kríž, práca guaranijských a čikitánskych rezbárov – Indiánov, ktorým slúžil. Na svojom nočnom stolíku mal dva ružence, akoby pre pokojnú noc nestačil jeden… Obidva boli veľké a vyžmolené. Keď som ho spoznal, používal ešte latinský breviár a veru neviem presne, kedy ho vymenil za iný v španielčine. Ten tiež niesol znaky opotrebovania.

Začiatky v Južnej Amerike.

Jeho prvým určením bol Paraguaj. Nemohol sa vrátiť na Slovensko, aby sa rozlúčil so svojimi. Socialistický režim nepoznal iný druh lojality ako tej straníckej a akýkoľvek iný druh vernosti sa považoval za zradu. Do svojej dedinky sa mohol vrátiť len po viac ako 20-tich rokoch. Vtedy ho jeho rodičia, mnohí blízki príbuzní či priatelia tíško čakali – už v hroboch farského cintorína. Nikdy nebol zhovorčivý, ale jeho príjemný pohľad a jemný tón pôsobili, že ho všetci vyhľadávali, zvlášť tí chudobní, neistí, stratení, ubolení. Bernard bol obzvlášť citlivý a veľmi múdry, súcitný a trpezlivý, kvôli ktorým vlastnostiam si ho všetci vážili a vyhľadávali ho deň a noc s pevnou istotou, že budú prijatí, pochopení, ospravedlnení, milovaní. Vo svojej misionárskej službe neváhal ísť pešo, na koni, na motorke či autom.

Pôsobenie v Bolívii

Požiadal si o Bolíviu, kde Spoločnosť otvorila novú misiu a kde sa teda aj výzvy zdali byť väčšími, keďže chýbali štruktúry a boli potrební muži otvorenej mysle. Prešiel všetkým: bol misionárom v nadmorských výškach Altiplana, ako aj dediniek pozdĺž známej “cesty smrti” v Jungas. Bol farárom v bývalej jezuitskej redukcii San Migel, prefekt semi naristov v Kočabambe, zodpovedným za pastoráciu povolaní, spovedníkom a ešte viac. Bol človekom spoločenstva. Nikdy nechýbal na modlitbách, pri spoločnom stole, na komunitných stretnutiach. Rád si zahral karty, dal si tradičné maté, zašportoval si. Bol dobrým plavcom a odvážil sa aj do vôd, kde by iných pohrýzli pirane. Bol tak dobrý a pokojný, že ani pirane, ani hady, ani komáre mu nevedeli ublížiť (naozaj).

Budoval duchovné stavby

Bol architektom. Ale jediná stavba, ktorú vybudoval, bola tá duchovná; ozajstný veľkolepý chrám, vznešený, posvätný a Boží. Niet toho, koho sa nedotkla správa o jeho úmrtí. Podobne, všetci bez výnimky sme vďační Bohu za to, že sme mohli poznať takého misionára, múdreho a svätého, ktorého príklad nás priťahuje žiť v tej kvalite, akú dosiahol on.

Vďaka, Bernard!

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie