Osobnosti minulosti

P. Pavol Uličný SVD

P. Pavol Uličný SVD

Páter Pavol sa narodil 07. júna 1931 v Kluknave. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1947 a v rokoch 1949 – 1950 si vykonal noviciát v Spišskom Štiavniku. Prvé rehoľné sľuby zložil, už po likvidácii kláštorov 08. 09. 1950 v Kluknave.

Do roku 1970 pôsobil vo výrobe. Popri práci ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou a prihlásil sa na štúdium teológie v Litoměřiciach, kde bol 28.06. 1975 vysvätený za kňaza. Doživotné sľuby zložil 08.12.1980 v Libáni. V rokoch 1975 – 1982 pôsobil v pastorácii v Čechách, od roku 1982 na Slovensku – vo farnosti Uloža, Vyšné Repaše a v Spišskej Belej. V rokoch 1997 – 2019 pôsobil ako duchovný v Charitnom domove v Dolnom Smokovci. Od roku 2019 bol na odpočinku v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Zomrel 04.08.2020. Telesné pozostatky pátra v nádeji na vzkriesenie odpočívajú v pokoji na miestnom cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.

Spomienky P. Uličného SVD na Barbarskú noc z 3. na 4. apríla a z 13. na 14. máj 1950.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie