P. Pavol Uličný SVD

P. Pavol Uličný SVD

Páter Pavol sa narodil 07. júna 1931 v Kluknave. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1947 a v rokoch 1949 – 1950 si vykonal noviciát v Spišskom Štiavniku. Prvé rehoľné sľuby zložil, už po likvidácii kláštorov 08. 09. 1950 v Kluknave.

Do roku 1970 pôsobil vo výrobe. Popri práci ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou a prihlásil sa na štúdium teológie v Litoměřiciach, kde bol 28.06. 1975 vysvätený za kňaza. Doživotné sľuby zložil 08.12.1980 v Libáni. V rokoch 1975 – 1982 pôsobil v pastorácii v Čechách, od roku 1982 na Slovensku – vo farnosti Uloža, Vyšné Repaše a v Spišskej Belej. V rokoch 1997 – 2019 pôsobil ako duchovný v Charitnom domove v Dolnom Smokovci. Od roku 2019 bol na odpočinku v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Zomrel 04.08.2020. Telesné pozostatky pátra v nádeji na vzkriesenie odpočívajú v pokoji na miestnom cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.

Spomienky P. Uličného SVD na Barbarskú noc z 3. na 4. apríla a z 13. na 14. máj 1950.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.