Aktuality

PANDÉMIE KORONAVÍRUSU A MISIJNÉ POSLANIE CIRKVI

Čo to znamená pre Cirkev v Afrike a vo svete?
Nad tým za zamýšľa P. Gabriel Afagbegee SVD, Provinciál Botswany v Afrike.

Pandémia koronavírusu zastavila svet a uvrhla ho do ťažkej krízy. Celý svet, od východu po západ, od severu po juh, pociťuje ochromujúci a smrtiaci dopad pandémie. Cirkev síce nie je zo sveta, ale je vo svete a preto ani ona nebola uchránená od ničiacej pandémie.  

Aj v regióne južnej Afriky,
podobne ako v ostatných častiach sveta, pandémia narušila to, čo sa
považuje za normálny život Cirkvi. Zatvorili sa kostoly, zakázali verejné
bohoslužby ako aj iné pastoračné a sociálne aktivity. Aj keď sa medzičasom
väčšina kostolov opäť otvorila, množstvo veriacich sa stále ešte nemôže osobne
zúčastňovať na bohoslužbách a to z dôvodu hygienických opatrení,
obmedzujúcich počet veriacich v chrámoch. Pastoračná starostlivosť sa
zúžila na minimum. Nedá sa napríklad pravidelne navštevovať chorých
a starších v ich domoch alebo zdravotníckych zariadeniach, prinášať
im duchovnú útechu a vysluhovať im sviatosti. A v niektorých
prípadoch – čo je veľmi bolestné – pre zosnulých sa nedala zorganizovať
primeraná kresťanská rozlúčka. Katechéza a iné formačné programy sa stále
ešte neobnovili.

Situácia, v ktorej sa Cirkev
nachádza v situácii pandémie, jej ponúka možnosť sebareflexie; čiže
zamyslenia sa nad jej podstatou a poslaním, ktoré zostávajú nezmenené aj
v dobe pandémie. Aj keď je Cirkev zasiahnutá pandémiou, predsa jej misia –
jej poslanie ako aj jej podstata, zostávajú tie isté. Jej poslaním je
evanjelizovať, a to korení v samotnej podstate Cirkvi; Cirkev je
svojou povahou misionárska.

Potrebu, aby sa Cirkev
„prebudila“ a neustále si bola vedomá svojho evanjelizačného poslania,
zdôraznil pápež František počas príhovoru v rámci svätej omše slávenej
v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne 17 apríla 2013. Povedal, že Cirkev
nemôže byť iba pestúnkou, ktorej ide iba o to, aby uspala dieťa. Ak by to
tak bolo, potom by to bola Cirkev, ktorá drieme a nie je verná svojmu
poslaniu. Prijatím krstu každá pokrstená osoba dostáva silu kráčať vpred vo
viere a evanjelizovať. Kráčať  vpred vo viere a evanjelizovať –
poznamenal pápež František – ukazuje, že Cirkev sa stáva matkou, ktorá rodí
deti, schopné prinášať svetu Krista; deti, ktoré si uvedomujú a sú
presvedčené o svojej krstnej zodpovednosti ohlasovať Krista a šíriť
Cirkev.

Cirkev, ktorá je svojou povahou
misionárska a existuje preto, aby evanjelizovala, je tak isto „communio“ –
spoločenstvo, či komunita. Tento obraz nášho chápania Cirkvi je zakotvený
v dokumentoch II. vatikánskeho koncilu. V príhovore pre Biskupskú
konferenciu USA r. 1987, pápež sv. Ján Pavol II poznamenal, že tento obraz leží
v centre seba-chápania Cirkvi.

Ak prijatím krstu každá osoba
dostáva silu kráčať vo viere a evanjelizovať, čo potom s našimi
veriacimi, ktorí počas terajšej pandémie nemôžu ísť do kostola a osobne sa
zúčastniť na eucharistickej obete? Ako majú evanjelizovať seba a iných?
Ako sa má Cirkev neprestajne budovať a posilňovať ako spoločenstvo
učeníkov-misionárov, a nie iba návštevníkov kostolov, ktorí v otázke
pastoračnej starostlivosti vždy len čakajú na podnet kňazov, rehoľných sestier
či laických spolupracovníkov? Dá sa to, ak sa vnímame ako komunita
učeníkov-misionárov, ktorí sa vedia evanjelizovať a dokážu evanjelizovať aj
iných. Ako Cirkev formuje a pripravuje svojich členov, aby sa stali
učeníkmi a zároveň aj misionármi, ktorí sa aktívne zúčastňujú na jej
živote, spolupracujú a preberajú zodpovednosť za jej rast?  

Výzvy, ktorým Cirkev čelí
v dnešnej dobe pandémie koronavírusu, sa môžu tvorivo zmeniť na
príležitosti pre poslanie Cirkvi v dobe po pandémii.

Odvážime sa snívať
o obnovení dynamických farských spoločenstiev, pozostávajúcich
z oddaných učeníkov-misionárov? 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie