Aktuality

PÁPEŽ FRANTIŠEK A ARNOLDOVA RODINA V KATEDRÁLE

PÁPEŽ FRANTIŠEK A ARNOLDOVA RODINA V KATEDRÁLE

V pondelok 13.9.2021 už od 8.00 hodiny sme s veľkou radosťou očakávali na stretnutie so Svätým Otcom. Náhle prerušenie modlitby sv. ruženca znamenalo, že pápež František je za rohom.

Veľkým potleskom sme privítali Svätého Otca, ktorý pár minút po 10.30 vstúpil do Katedrály sv. Martina.

Po uctení Pána domu, drahého Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej sa prihovoril prítomným biskupom, kňazom, bohoslovcom, rehoľníkom a katechétom.

Jeho slová povzbudenia smerovali k nám. Nezamerať sa na štruktúry, nebrať na to, čo si myslia o nás. Ale, aké sú potreby ľudu…

Pápež František svoj príhovor vystavil na troch slovách. 

Sloboda:

Vnútorná sloboda prináša námahu a riziko. Sme vystavení ohrozeniu z uniformnosti, cítiť sa bezpečne a hľadať falošný pokoj. Evanjeliový oheň znepokojuje, vedie nás k dobrodružstvu slobody. Sme povzbudení formovať ľudí, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Nemusíme mať kontrolu za každých okolností. Cirkev sa má stať fontánou nádeje…

Tvorivosť:

Sme deťmi veľkej tradície siahajúcej k sv. Cyrilovi a Metodovi. Radostná zvesť sa šíri časom, ale rozdielnymi spôsobmi. A v tom je ukrytá nádherná metafora – povzbudenie byť tvorivými a hľadať zrozumiteľnú reč a kreativitu hľadania nových ciest na ohlasovanie evanjelia…

Dialóg:

Napokon prišlo pozvanie byť ľuďmi dialógu. Rozhovor s druhými totiž dáva priestor hľadať, aby vystali otázky a hľadali sme na ne odpovede. Srdečný a konštruktívny rozhovor totiž vyviera z Božieho milosrdenstva. 

Sme vďační, že sme v tak hojnom počte mohli reprezentovať našu rehoľnú rodinu pri tomto stretnutí. Slova Svätého Otca sú pre nás povzbudením, ktoré Vám túžime priniesť so sebou, keď sa stretneme. 

Text pripravil P. Igor Kráľ SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie