Aktuality

PROJEKT UKONČENÝ – PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

Volám sa Michal Marhefka, pochádzam z Ľubice pri Kežmarku a pracujem ako misionár SVD v Rusku už dvanásť rokov, momentálne deväť rokov vo farnosti Navštívenia Panny Márie v Petrohrade.

Čo sa týka histórie farnosti, môžem povedať, že počas komunistického režimu bola poriadne zdevastovaná a to po všetkých stránkach. Dokonca aj chrám, v ktorom sa teraz stretávame na bohoslužby bol znetvorený natoľko, že v istom období neslúžil svojmu účelu. Vďaka pomoci dobrodincov a z väčšej časti tých zahraničných, sme kostol opravili a stal sa „perlou“ vo farnosti. A hoci je práce veľa, atmosféru farnosti dotvára živá komunita, ktorá sa spolu modlí, zhovára, pije čaj, či ináč podporuje vzájomné sa spoznávanie, neutekajúc po sv. omši hneď domov.

Okrem katolíkov sa u nás stretáva aj pravoslávna a luteránska mládež, čím dotvárame kresťanskú spolupatričnosť a cestu jednoty podporujúcu tradičné chápanie kresťanskej morálky a bohoslovia.

Dlhé roky spolupracoval Maltézsky rád s našou farnosťou, aj prostredníctvom osoby pána farára pátra Richarda Starka, ktorý bol ich predsedom a duchovným otcom. Pokračujúc v duchovnom dedičstve naša farnosť úzko spolupracuje práve s touto kresťanskou, katolíckou organizáciou.

Projekt „Útulku“ bol zorganizovaný v roku 1999. Maltézsky rád okrem neho vedie aj projekty materiálnej pomoci mamičkám v núdzi, jedáleň pre chudobných a útočisko pre krátkodobé ubytovanie žien s deťmi. Doposiaľ sú invalidi ubytovaní vo vyhrievanom stane na severe mesta.

Prvý a posledný projekt funguje na pozemku farského dvora, v budovách, ktoré sú pre toto prispôsobené.

Útulok pre invalidov slúži desiatim osobám, a to pre osem mužov a dve ženy. Toto by malo byť premietnuté aj v nových, pre nich pripravených priestoroch bývalého pneuservisu, ktorý sa teraz prestavuje na tento účel. Doposiaľ boli spravené práce na zateplení a prívodu kúrenia. Ešte nás čakajú práce vo vnútri – elektroinštalácia, omietka, maľba, kúpa radiátorov, podlahy, …

Na túto časť práce a materiálu nám ešte chýba okolo 5 000 Eur. Presne určiť sumu je dosť náročné, vzhľadom na každodenné zdražovanie.

Budeme vďační za každý cent.

P. Michal Marhefka SVD, farár

Ak by ste chceli pomôcť na projekt „Útulok pre invalidov bez domova“ do Ruska pátrovi Michalovi Marhefkovi, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru:

  • poštovou poukážkou na číslo účtu: IBAN SK95 0900 0000 0050 2911 5971 (Slov. sporiteľňa)
  • alebo na adresu: Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra,
  • alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN SK95 0900 0000 0050 2911 5971 (Slov. sporiteľňa) s poznámkou: „Útulok – Rusko“

Chceli by sme Vás veľmi poprosiť, aby ste pri zasielaní finančnej čiastky či už poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom zapísali celú – úplnú vašu adresu, na základe ktorej Vám zašleme poďakovanie, aby ste vedeli, že sme ju dostali.

O aktuálnosti či ukončení projektu vás budeme informovať s priloženými fotografiami.

K dňu 16.12.2021 sa vyzbieralo na projekt „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“ 5600 eur z 5000 eur. Všetkým dobrodincom ďakujeme.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie