Aktuality

POVOLANÍM MISIONÁR – MONS. JÁN BUKOVSKÝ

V dnešný deň (18. januára 2021) si pripomíname nedožitých 97 rokov Mons. Jána Bukovského.

Ján Fukna – arcibiskup Ján Bukovský (priezvisko si zmenil po príchode do USA), sa narodil rodičom Martinovi a Kataríne ako štvrté zo šiestych detí 18. januára 1924 v obci Cerová-Lieskové na Záhorí.

Podcast:

Povolaním misionár 

V roku 1939
ako 15-ročný vstúpil do misijnej rehole – Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. Stredoškolské
štúdium ukončil v lete roku 1945 maturitou v Bratislave. Na jeseň dokončil
noviciát a zložil prvé rehoľné sľuby. V ďalšej formácii pokračoval v Misijnom
dome Božského Srdca Ježišovho vo Vidinej pri Lučenci, kde rehoľníci verbisti
absolvovali štyri semestre filozofie. Po druhej svetovej vojne bola snaha
realizovať teologické štúdia bohoslovcov v Ríme, no Ján Fukna požiadal o
možnosť štúdia v Spojených štátoch, v Misijnom dome v Techny v štáte Illinois.
Okrem štúdia teológie chcel vyštudovať i Anglický jazyk, aby ho po návrate do
Československa vyučoval bohoslovcov, ktorí sa pripravovali na zahraničné misie.

Na jeseň
1947 vycestoval za more. Nastúpil na jazykový kurz a po ňom na štúdium teológie.
Československé úrady mu po roku odmietli predĺžiť platnosť cestovných dokladov a
požadovali jeho návrat. Ján Bukovský sa nevrátil a zostal v Amerike. Jeho pas
bol anulovaný a on ostal bez štátnej príslušnosti nasledujúcich päť rokov.

Kňazské svätenie v Techny

Pokračoval
v štúdiu a v Techny zložil v roku 1949 doživotné rehoľné sľuby i prijal i
kňazské svätenie 3. decembra 1950. Ako kňaz pokračoval páter Bukovský v biblických
štúdiách vo Washingtone (1950-1952) a neskôr v Ríme na Pápežskom biblickom
ústave – Biblicum (1954 – 1956).

Na Vianoce
v roku 1963, sa mu po 16-tich rokoch podarilo navštíviť Československo a
rodinu. Zo strany úradov sa nestretol s milým prijatím. Nedostal dokonca ani
štátny súhlas, na odslúženie primičnej omše v rodisku. Primície nakoniec v
rodnej obci „slávil,“ no len pri bočnom oltári počas svätej omše miestneho
kňaza. Od chvíle, ako mal možnosť spoznať situáciu a podmienky Cirkvi na
Slovensku túžil svojim rodákom pomôcť. V roku 1967 Ján Bukovský sa stal rektorom
Misijného domu v Techny. Od roku 1968 zastával funkciu generálneho radcu a
admonitora Spoločnosti Božieho Slova na Generaláte v Ríme. Počas funkčného
obdobia mal okrem iného za úlohu udržiavanie kontaktov a pravidelné vizitácie
spolubratov misionárov po celom svete.

Pôsobenie na Štátnom sekreteriáte

Koncom
šesťdesiatych rokov otec Ján zdržiavajúci sa v Ríme vypomáhal ako tlmočník
pri rokovaniach Štátneho sekretariátu s politickými predstaviteľmi komunistických
krajín strednej a východnej Európy. Od roku 1972 pôsobil na Štátnom
sekretariáte Vatikánu. Najskôr ako tlmočník, neskôr ako riadny člen skupiny,
ktorá viedla rokovania s krajinami patriacimi do sféry vplyvu Sovietskeho
zväzu. Vedúcim skupiny bol dlhé roky kardinál Agostino Casaroli.

Ján Bukovský s kardinálom Trochtom

V rokoch
1972 – 1990, keď páter Bukovský pracoval na Štátnom sekretariáte Svätej
stolice, absolvoval, ako jeden zo zástupcov vtedajšej „Ostpolitik,“ desiatky
ciest do Bulharska, Maďarska, Rumunska, Albánska, Poľska, či Československa. Snahou
bolo uvoľniť situáciu i pomery v komunistických krajinách, kde bola Cirkev
obmedzovaná a cielene likvidovaná. To zahŕňalo, okrem iného aj úsilie o úpravu
právnych noriem štátov či menovanie nových biskupov na uprázdnené stolce.
Nemenej dôležité rokovania sa viedli v oblasti „oslobodenia“ biskupov a kňazov
spod kontroly.

Nuncius, ktorý sa narodil na Slovensku

Mons. Bukovský po biskupskej vysviacke

Po páde komunizmu už nebolo nutné viesť rokovania nadiaľku. V postkomunistických
krajinách bolo dôležité viesť priame rokovania s predstaviteľmi štátov. I preto
sa Ján Bukovský 18. augusta 1990 stal nunciom v Rumunsku. Súčasťou menovania
bolo i vyvolenie za biskupa s hodnosťou titulárneho arcibiskupa Tabaltského.
Biskupské svätenie prijal 13. októbra 1990 v Bazilike sv. Petra v Ríme, z rúk
kardinála Casaroliho. Arcibiskup Bukovský sa stal prvým nunciom, ktorý sa
narodil na Slovensku.

Po štyroch rokoch pôsobenia v Rumunsku bol 20. decembra 1994 arcibiskup
Bukovský menovaný za nuncia do Ruska, kde pôsobil do 14. februára 2000.

Let na Slovensko v roku 1991

Ako emeritný apoštolský nuncius žil v Misijnom dome St. Gabriel v
Mödlingu pri Viedni. Počas tohto pobytu bol arcibiskup Bukovský pápežom Jánom
Pavlom II. v roku 2002 menovaný za člena Pápežskej rady na
podporu jednoty kresťanov a za konzultanta sekcie Štátneho sekretariátu pre
vzťahy so štátmi.

V roku 2005 sa vrátil na zaslúžený odpočinok do Techny v USA. V roku 2010
veľmi túžil ešte raz navštíviť Slovensko. a chystal sa osláviť svoje 60.
výročie kňazskej i 20. výročie biskupskej vysviacky, ako aj vysvätiť kandidátov
kňazstva Spoločnosti Božieho Slova. Pre zhoršený zdravotný stav mu to už nebolo
dopriate.

Rehoľné spoločenstvo spolubratov v Techny sa stalo miestom, odkiaľ si ho všemohúci
Pán povolal do večnosti 18. decembra 2010 vo veku 86 rokov.

Pohrebné obrady sa konali 3. januára 2011 v Nitre na Kalvárii a po nich bolo telo Mons. Bukovského uložené do krypty, ktorá sa nachádza pod Kostolom Nanebovzatia Panny Márie.

Svedectvo o jeho živote vystihla rehoľná sestra John Vianney, z Kongregácie
sestier sv. Cyrila a Metoda v USA: „Spomínam si na pátra Jána ako na
dobrotivého človeka. Bol rodeným diplomatom a dary, ktoré dostal od Boha využil
veľmi dobre. Či som ho stretla v Ríme, Rakúsku, na Slovensku alebo v Techny,
bol vždy úprimne pohostinný. Bol mužom veľkej múdrosti a vzdelanosti, ale nikdy
ju nevystavoval na obdiv. Dokázal hovoriť s deťmi alebo s jednoduchými
nevzdelanými ľuďmi s rovnakou úctivosťou a láskavosťou ako so seberovnými. Zanechal
nám dedičstvo skromnosti, dobrotivosti a múdrosti, ktoré budú jeho korunou vo
večnosti.“

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie