Aktuality

Pozvánka: DIAKONSKÁ VYSVIACKA DÁVIDA KANCIANA SVD

Náš spolubrat Dávid Kancian SVD príjme v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii z rúk Mons. Petra Beňa, Nitrianského pomocného biskupa, diakonské svätenie. Srdečne pozývame všetkých našich priateľov a známych na túto udalosť v piatok 20. októbra 2023 o 15.00 hod.

Spoločnosť Božieho Slova bude posilnená o ďalšieho služobníka Božieho Slova vysviackou spolubrata Dávida Kanciana. Jeho misijným určením je domáca Slovenská Provincia SVD. Tešíme sa s ním a vyprosujeme mu hojnosť darov Ducha Svätého a dobré zdravie.

Životopis Dávida Kanciana SVD:

Dávid Kancian sa narodil 2. septembra 1994 v Košiciach ako druhý z troch detí, rodičom
Stanislavovi a Márii. Bol pokrstený o 16 dní neskôr na základnej škole na sídlisku KVP v
Košiciach, nakoľko v novovzniknutej farnosti nebol kostol. Navštevoval Základnú školu sv.
Cyrila a Metoda v Košiciach a prvé sväté prijímanie prijal v Kostole sv. Gorazda. Následne sa
presťahovali s celou rodinou do Družstevnej pri Hornáde. Dávid zostal študovať v Košiciach,
na osemročnom gymnáziu Alejová.
V novej farnosti kam sa presťahovali začal miništrovať, najmä vo filiálnom kostole Narodenia
Panny Márie. Rodičovský dom zanechal až počas univerzitných štúdií, ktoré absolvoval v
Bratislave na MatFyz-e. Štúdium ukončil získaním bakalárskeho titulu v programe ekonomická
a finančná matematika.
Už počas štúdia na vysokej škole rozlišoval svoje povolanie. A keď sa rozhodol, že bude
intenzívnejšie skúmať kam ho volá Pán, vyhlásili v Cirkvi “Rok zasväteného života”. Keďže
býval na internáte v Mlynskej doline, trávil pomerne veľa času v Univerzitnom pastoračnom
centre sv. Jozefa Freinademetza, kde spoznal rehoľu verbistov. Zúčastnil sa dvoch duchovných
obnov, ktoré organizovali verbisti. Napokon Dávid pocítil milosť rozhodnúť sa pre zasvätený
život a vykročiť v ústrety rehoľnému životu. Od septembra 2016 začal oficiálne rok postulátu
a štúdia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Dňa 7. septembra 2017 vstúpil do
noviciátu a rok na to zložil svoje prvé rehoľné sľuby.
Po noviciáte pokračoval vo filozoficko-teologickom štúdiu. Po bakalárskom stupni bol na
pastoračnej praxi vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí v Bratislave.
Momentálne študuje na magisterskom stupni v odbore Katolícka teológia, ktorý by mal
ukončiť budúci rok. Dávidovým misijným určením je Slovensko.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie