Aktuality

Pracovné stretnutie nových provinciálov SVD

Od 18. júna do 1. júla 2023 sa konalo kúsok od Ríma, vo vŕškoch nazvaných podľa starobylého mesta Alba Longa „albánske“, pracovné stretnutie predstavených provincií, régií a misií Spoločnosti Božieho Slova, ktorí boli do úradu menovaní resp. ho prevzali tento rok. Pri mestečku Nemi, vypínajúcom sa nad rovnomenným jazerom sopečného pôvodu, v Centre Ad Gentes, sa zišlo 33 verbistov v líderskej úlohe, aby spoločne načúvali podnetom z generálneho vedenia pre správne vykonávanie svojho poslania. Popri prednáškach bol i priestor na spoločnú modlitbu, slávenie Eucharistie a vzájomnú výmenu skúseností, pohľadov i kontaktov. Ako sa vraví, nik učený z neba nespadol, a tak je potrebné uchovať si neustále vnútro otvorené pre nové poznatky a cenné rady… 

Na stretnutí boli prítomní i štyria Slováci: dvaja z tímu Generalátu, P. Peter Dikoš a P. Peter Dušička, ďalej zonálny koordinátor v rámci Európy, P. Peter Kubík, a provinciál zo Slovenska, P. Marek Vaňuš. Najpočetnejšou skupinou spomedzi nových predstavených provincií boli Indovia (8), nasledovaní skupinou Indonézanov (6) a Poliakov (4). Z  hľadiska geografického pôsobenia bola najmenšia skupina európskych provinciálov (5), kým ázijský kontinent mal zas zástupcov najviac (12).

Okrem mnohých praktických pokynov pre úrad predstavených rezonovali medzi zúčastnenými najmä dva podnety. Po prvé: dať si záležať na správnej komunikácii, aby šla „od srdca k srdcu“. Po druhé: bez rozlišovania niet napredovania; a rozlišovanie sa odohráva v priestore ticha času stráveného s Pánom.

Text pripravil: P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie