Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / júl 2023

Podcast:

Milí priatelia, čitatelia a návštevníci našej webovej stránky!

Prakticky celý uplynulý mesiac jún som strávil mimo Slovenska kvôli istým povinnostiam v Ríme, kde som sa – okrem iného – zúčastnil kurzu pre nových provinciálov v rámci našej rehoľnej Spoločnosti. Bol to podnetný čas stretnutí so spolubratmi, ktorí sa nachádzajú viac-menej v podobnej situácii v úlohe lídrov. Hoci je pravdou, že najlepším učiteľom je život, predsa len tie dva týždne formácie priniesli niekoľko podnetov ako sa usilovať uskutočňovať úlohu provinciála v duchu služby.

V tých dňoch ma zaujali slová nášho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena, ktoré pri ktorejsi príležitosti napísal: „Stále budeme mať pred sebou veľké a široké pole pôsobnosti, ale v prvom rade sa tam potrebujeme skonsolidovať a snažiť sa byť pripravení na akciu“. Skonsolidovať sa, teda spevniť. Uvedomiť si základ, z ktorého vychádzam, a posilniť ho.

Vnímam to ako užitočnú orientáciu pre letné týždne, ktoré začíname, a ktoré zvyčajne charakterizujú dovolenky, prázdniny, oddych – jednoducho čas regenerácie. No nemusí to byť len pasívny čas akejsi záhaľky a „ničnerobenia“. Prvé stránky Knihy Genezis, ktoré prinášajú príbeh stvorenia v rámci siedmich dní, poukazujú na dôležitý moment „odstupu“ od toho, čo konáme, rozmeru „kontemplácie“ a „reflexie“. Keď Boh siedmeho dňa dokončil svoje dielo, odpočinul si od všetkého, čo stvoril; požehnal a posvätil ten deň. Odpočinok, prežívaný ako príležitosť na „spevnenie“ v duchu, sa tak môže stať prvkom, ktorým umožníme, aby Boží obraz, na ktorý sme stvorení, bol viditeľný o čosi viac.

Už začiatkom júla si pripomíname korene našej viery siahajúce k ohlasovaniu našich vierozvestov, sv. Cyrila a Metoda. Naša farnosť v Terchovej organizuje v tom čase cyrilometodské dni a v rámci nich si opäť pripomenieme prežívanie storočnice verbistov Slovenskej provincie. Ďalšie týždne júla budú napĺňať v agende viacerých spolubratov tábory a prázdninové pobyty, ktoré organizujú pre deti, miništrantov či rodiny v rámci farností i poza ne, aby spoločne prežili chvíle oddychu i (vzájomného) duchovného povzbudenia. No a koncom júla budeme mať už tretí Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František v roku 2021.

Nezabudnime teda na tých, skrze blízkosť ktorých mohla naša viera rásť v počiatkoch… a chopme sa príležitosti duchovne sa skonsolidovať.

Prajem vám všetkým požehnané dni!

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie