Proste Pána žatvy

PROSÍM, POĎ SOM MNOU

PROSÍM, POĎ SOM MNOU

Neznámy kraj, neznáme prostredie alebo aj situácie si vyžadujú dobrého sprievodcu. Nie len preto, že je to bezpečnejšie, ale ušetríme veľa času. Cítime sa spokojnejší, keď máme vedľa seba niekoho, kto sa tam vyzná. Veľkou neznámou pre každého človeka je aj samotný život. Ako žiť, čím naplniť svoj život, ako to robiť, aby som spravil nielen čo najmenej chýb, ale ho naplnil niečím pekným? Čo chce Boh, aby som zo svojho života urobil? Aký má plán s mojím životom?

Každého
z nás Boh volá, aby som sa stal „najlepšou verziou seba samého.“  To hlavné čo Boh chce, aby som  naplnil život láskou. V nejednom prípade povoláva
človeka, aby sa dal celkom do služby Bohu a človeku. Boh niekoho povoláva ku
kňazstvu alebo zasvätenému životu. Nastúpiť na túto cestu a „zorientovať“ sa v tom,
k čomu ma Boh volá, býva niekedy náročné. Mladý človek potrebuje
v tomto neznámom „teréne“ pomoc a sprevádzanie.

Boh
sám vedie človeka. Vedie ho skrze modlitbu i cez rozličné udalosti. Kráča
s ním v každej chvíli. Môže zažiť niečo podobné, čo zažili emauzskí učeníci,
keď kráčali po ceste a skľúčení sa zhovárali. Pridal sa k nim Ježiš a „kráčal s
nimi“ (Lk 24, 15).

Ale
Boh nás vedie aj prostredníctvom iných ľudí. Túto úlohu má kňaz, rehoľník, laik,
odborník v duchovnom živote alebo i dobrý priateľ, ktorí môžu
sprevádzať mladých pri rozlišovaní povolania. Je to dôležitá až kľúčová služba
mladému človeku, aby mohol správne rozlíšiť, k čomu ho Boh volá. Nie, kde
ho chceme mať my, ale kde ho chce mať On.

Modlime
sa, aby sa našli takýto sprievodcovia, aby ich poslal mladým ľuďom do cesty,
aby prešli s nimi tento úsek života v pokoji a dôvere v Božie
vedenie. I my môžeme svojím povzbudením, svedectvom dobrého života viery kráčať
s mladými pri hľadaní ich životného povolania.

MODLITBA ZA MLADÝCH A ZA TÝCH, KTORÍ ICH SPREVÁDZAJÚ

Pane, Ježišu Kriste, stal si sa človekom,
aby si spasil každého človeka
a všetkým daroval život v plnosti.

Si Učiteľom, ktorý sprevádza každý krok nášho života; si Cestou, Pravdou a Životom; prešiel si etapami ľudského života počnúc od detstva
cez mladosť až k zrelému veku dospelosti.

Zverujeme ti všetkých mladých i tých, ktorí ich
sprevádzajú,
aby sa naučili žiť s pohľadom upretým na teba
a prijímali svetlo a milosť,
ktoré nám neprestajne ponúkaš.

Svet sa vnucuje s ponukami falošného šťastia,
ale srdcia mladých túžia po plnosti
a ty dobre poznáš nadšenie týchto sŕdc,
ktoré sú plné veľkých túžob.

Prosíme ťa, aby nič nezatemnilo túto túžbu rásť a milovať.

Nech všetci mladí spoznajú, že pravým šťastím si ty
a najväčšou radosťou je poznať teba
a dávať ťa poznať iným.

Pane Ježišu, je mnoho tých, čo počujú tvoje volanie,
aby sprevádzali mladých a kráčali s nimi po ceste tak,
ako si sa ty priblížil k učeníkom
a kráčal s nimi na ceste do Emauz.

Zverujeme ti rodičov a tých, čo formujú mladých,
aby im nielen boli nablízku,
ale aj vysvetľovali Písma;
aby sa nikdy nezastavili na ceste
a ako hodnoverní svedkovia
zapaľovali vo všetkých tvoj oheň.

Prosíme ťa o to na príhovor tvojej i našej Matky,
lebo ty si Boh a s Otcom i s Duchom Svätým žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Calis, PhD., žilinský biskup.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie