Putujte s nami do Svätej Zeme

Putujte s nami do Svätej Zeme

Ak ste ešte nenavštívili Svätú Zem, je tu príležitosť ušitá na mieru práve pre vás!

Kvetná nedeľa v Jeruzaleme

Kvetná nedeľa v Jeruzaleme

Milí misijní priatelia. V pôste 2019 organizuje P. Martin Štefanec SVD púť do Svätej zeme. Púť je určená pre priateľov misií a pre čitateľov Hlasov z celého Slovenska. Zažite jedinečné duchovné momenty. Počas Kvetnej nedele sa zúčastníme neopakovateľnej atmosféry v sprievode mestom Jeruzalem. Tešia sa na vás P. Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov a otec Michal Pitoniak, sprievodca vo Svätej zemi.


Arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, Apoštolský Administrátor Jeruzalemského patriarchátu v Palestíne s našimi pútnikmi na Kvetnú nedeľu 2018

Sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak, Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov

Termín: 9. 4. – 16. 4. 2019
Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.
Prežijete neopakovateľný zážitok programom Kvetnej nedeľe v Jeruzaleme.
Cena: 670,- EUR

K prihláseniu je potrebné zaslať meno, priezvisko, poštovú adresu (príp. emailovú) a tel. číslo na adresu O. Martina: stefanec888@gmail.com

V cene je zarátané:

 • letenka, letiskové a palivové príplatky,
 • 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3-lôžkových izbách so soc. zariadením,
 • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom,
 • odborný sprievodca – kňaz,
 • autobusová doprava na letisko a späť.
  V cene nie je zarátané:
 • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi/,
 • komplexné cestovné poistenie 16,- Eur /platné pre rok 2018/.
  Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5 % si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.
  Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň (utorok): odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne, s následným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.
2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa mlieka. Popoludní návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.
3.deň: po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, hora Sion – Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.
4.deň: po raňajkách odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Kány Galilejskej (miesta prvého zázraku), kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Prehliadka Nazareta – Bazilika Zvestovania, kostol sv. Jozefa. Večera a nocľah v Nazarete.
5.deň: po raňajkách výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.
6.deň (Kvetná nedeľa): po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema. Prehliadka Betfage, účasť na procesii do Starého mesta. Popoludní Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.
7.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, miesto krstu Pána Ježiša (rieka Jordán) – obnovenie krstných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.
8.deň: raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.

Obnova krstných sľubov v rieke Jordán
O. Michal Pitoniak a O. Martin Štefanec
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.