Aktuality

Reflexia: „KDE NAKÚPIME CHLEBA, ABY SA TÍTO NAJEDLI?“

Reflexia: „KDE NAKÚPIME CHLEBA, ABY SA TÍTO NAJEDLI?“

Ted Noffs, ktorý zomrel v roku 1995, bol mužom, ktorého obyvatelia Sydney veľmi dobre poznali viac ako 30 rokov. Ako metodista založil v roku 1964 kaplnku Wayside Chapel v Kings Cross, ktorá slúžila na pomoc najzraniteľnejším ľuďom v spoločnosti.

Podcast:

Raz na Vianoce som počul, hovorí P. Bill Burt SVD, vysielanie z kaplnky. Počas toho dňa malo v kaplnke vianočnú večeru viac ako tisíc ľudí. V rozhlase Ted hovoril o tom, čo sa tam udialo. Namiesto toho, aby použil tradičný vianočný biblický citát o narodení Ježiša, zameral sa na evanjeliový príbeh zo začiatku šiestej kapitoly Jánovho evanjelia (Jn 6, 1-15). Tento príbeh sa zvyčajne označuje ako „Zázrak s chlebmi“ alebo „Zázrak rozmnoženia chlebov“.

Ted sa zamýšľal nad týmto zázrakom, pričom si položil otázku:  Vieme, že Ježiš doslova vzal malé kúsky chleba a ryby, rozmnožil ich, pričom poskytol jedlo tisícom ľudí. Teda udialo sa tam to, čo nazývame „Zázrak  rozmnoženia chlebov“. Ale čo, ak sa tu pritom odohral ešte aj iný zázrak? Nezahŕňal tento zázrak aj zmenu srdca? Nestal sa úžasný príklad malého chlapca, ktorý dal Ježišovi to, čo mal, pohnútkou aj pre ostatných, aby priniesli jedlo a podelili sa? V závere biblického príbehu sa konštatuje, že jedla nakoniec bolo viac, než bolo treba.

Ted ďalej pokračoval: Niečo podobné sa z istého pohľadu stalo i u nás: Čoraz viac ľudí prichádzalo jesť, ale aj čoraz viac ďalších ľudí prinášalo jedlo. Bolo toho viac než dosť pre všetkých. Zázrak!

Samozrejme, nevieme presne, čo sa stalo pred 2000 rokmi pri Galilejskom jazere, kde sa odohral spomínaný evanjeliový príbeh. Evanjelista Ján nám iba poznamenáva: „Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, koľko chceli“ (Jn 6, 11).

S istotou však vieme, aký veľký význam prikladal Ježiš dávaniu a deleniu sa. Všetci sme, ako Ježišovi učeníci, povolaní byť darcami a zdieľateľmi. Je to jadrom misie, ktorá je pre nás darom od Boha, aby sme sa o ňu delili. To, ako toto povolanie prežívame, samozrejme závisí od našich individuálnych okolností a možností.

Zároveň z tohto biblického príbehu je dôležité podotknúť ešte jednu vec: „Ježiš ďakoval“. Vďačnosť je jedným z dôležitých prvkov Ježišovho učenia. Dávať, deliť sa s pocitom vďačnosti, je to, čo pramení z uznania Božieho požehnania, ktoré neustále dostávame.

Ježiš sa pýtal svojich učeníkov: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ A stal sa zázrak. Odvtedy sú Ježišovi učeníci všetkých čias,  pozvaní naďalej robiť zázraky a prinášať ľuďom to, čo potrebujú – hmotné i duchovné.

Dovoľme, aby sa krásny príbeh „Zázrak s chlebmi“ dotkol našich sŕdc. Dovoľme mu, aby nás povzbudil, pretože sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí dávajú a delia sa           s pocitom hlbokej vďačnosti.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie