Aktuality

Reflexia: TVRDÁ JE TO REČ!

Reflexia: TVRDÁ JE TO REČ!

Keď počuli Ježiša (ako učil v synagóge v Kafarnaume), mnohí z jeho učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“. (porov. Jn 6,60)

Podcast:

Štúdium jazyka je fascinujúca téma, rovnako ako spôsob jeho používania. A zároveň v ňom môžeme objavovať neuveriteľnú silu, ktorú samotný jazyk má. Demagógovia a rozliční vodcovia v dejinách sú toho svedkami. Dobrí aj zlí ľudia vedia ako používať slová, rovnako ako ľudia pôsobiaci v reklamnom a mediálnom priestore.

Môžeme povedať, že Ježiš bol jazykovým majstrom. Chápal silu slova. Jeho kázne a podobenstvá sa dotkli sŕdc jeho nasledovníkov v čase, keď ich vyslovil, a odvtedy boli preložené do nespočetných jazykov a naďalej ovplyvňujú životy tých, ktorí ich počúvajú a čítajú.

Mnohé z toho, čo povedal, bolo povznášajúce, inšpirujúce a povzbudzujúce. Zároveň však vedel byť veľmi jasný a presný a hovoril veci, ktoré v poslucháčoch vyvolávali pocit: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“.

Zakaždým, keď čítame alebo počúvame evanjelium, sme pozvaní klásť si otázky o tom, čo nám Ježiš hovorí. Najmä slová “z Reči na vrchu”, ktoré sú pre mnohých „príjemné na pocit“, môžu byť tiež tvrdou rečou, ak sa nad nimi skutočne zamyslíme a necháme ich v nás účinkovať.

Na krátke obdobie bol Ježiš neuveriteľne populárny. Písmo spomína tisíce ľudí, ktorí sa hrnuli, aby ho počúvali. Ježišov jazyk, ktorý spočiatku oslňoval zástupy, sa však v srdciach mnohých nezakorenil. Ukázalo sa to aj tým, čo sa odohralo na Veľký piatok.

Evanjeliový text 21. nedele v cezročnom období nás vyzýva, aby sme sa zamysleli nad tým, kde sa nachádzame vo vzťahu k tomu, čo nám Ježiš povedal a hovorí. Iste nie je nič zlé na tom, keď si vyberieme úryvky zo Svätého písma, ktoré sa dotýkajú našich sŕdc a osviežujú, potešujú a obnovujú nás, ale dovoľme si aj výzvy. Cítiť sa pohodlne je krásne, ale cítiť sa niekedy nepríjemne môže vyvolať konanie, ktoré je potrebné, ak sa má uskutočniť Ježišov plán pre ľudstvo.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova majú vždy pred očami Jánove slová: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu.“ (Jn 1, 14) Božia sláva sa odráža v Ježišových vyslovených slovách, jemných aj drsných, pohodlných aj nepríjemných. Ježišovi učeníci sú povolaní prijať ich všetky a povzbudiť k tomu aj ostatných. Používal Ježiš náročné výrazy a výzvy? Áno, používal! Našou výzvou je uvažovať o tom a vziať si k srdcu všetko, čo povedal.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie