Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: ÁZIA

„Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali…“  (Sk 20,18-19).

Podcast:

Ázia bola prvým Arnoldovým misijným snom. Misijný dom v Steyli bol už od začiatku prednostne zameraný na Ďaleký východ. Preto nie je divné, že Čína bola prvou krajinou, kam zo Steylu odišli prví misionári: P. Johannes Baptist Anzer a P. Jozef  Freinademetz. V nasledujúcich rokoch Arnold osobne vyslal do Číny 77 kňazov, 20 misijných bratov a veľa sestier. Dôležitým úspechom bolo založenie katolíckej univerzity „Fu-Yen“ v Pekingu r. 1925. Zmena politického zriadenia po II.  svetovej vojne však spôsobila vypovedanie všetkých zahraničných misionárov a uväznenie väčšiny misionárov pochádzajúcich z Číny; niekoľkí z nich trpeli vo väzení dlhé roky.

V roku 1907 P. Arnold vyslal misionárov aj do inej významnej ázijskej krajiny, do Japonska. Keďže tamojšia spoločnosť zostávala pre myšlienky kresťanstva takmer nepreniknuteľná, misijná činnosť sa sústredila hlavne na vzdelávanie. Založenie univerzity „Nanzan“ bolo jedným z dôležitých míľnikov v tejto oblasti.

Ďalšou ázijskou krajinou, na ktorú sa Arnold zameral, boli Filipíny. V čase jeho smrti mal už všetko pripravené na vyslanie prvých misionárov. Tí však odišli až o niekoľko mesiacov neskôr a začali s misijnou činnosťou, ktorá priniesla bohatú úrodu. O niekoľko rokov potom misionári zo Steylu prišli aj do Indonézie a Indie. Nasledujúcimi krajinami boli Kórea, Taiwan, Timor, Vietnam a Thajsko.

 Evanjelizácia v Ázii

Ázia je kontinent, na ktorom žije 4 600 miliónov obyvateľov, čo je takmer 60 % svetovej populácie. Ázia je aj kolískou nielen starodávnych kultúr, lež aj najväčších svetových náboženstiev, ako sú židovstvo, kresťanstvo, islam a hinduizmus. Katolíci tvoria iba nepatrnú menšinu – 137 miliónov, čo sú necelé 3 % z celkového počtu obyvateľov Ázie, a z nich nadpolovičná väčšina (84 miliónov) žije na Filipínach. Druhou ázijskou krajinou s väčšinovým katolíckym obyvateľstvom je Východný Timor. V tejto malej ostrovnej krajine, bývalej portugalskej kolónii, žije síce len asi milión katolíkov, ale tvoria takmer 98  % obyvateľstva. Čo sa týka počtu katolíkov, tak po Filipínach nasleduje India s 20, Čína s 11, Vietnam so 6,3 a Južná Kórea s 5,8 miliónmi.

Pápež sv. Ján Pavol II. píše: „Vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi je tou najväčšou službou, akú môže Cirkev ponúknuť národom Ázie, pretože tým odpovedá na ich hlboké hľadanie Absolútna a odhaľuje pravdu a hodnoty, ktoré sú zárukou ich celistvého ľudského rozvoja…“ (Ecclesia in Asia, 20).

Misijné výzvy pre Cirkev v Ázii sa zdajú byť skutočne obrovské. Ale existujú aj dôvody na nádej. Ázijskí biskupi hovoria o troch: Poslanie Ježiša je Božím poslaním; sám Ježiš a jeho posolstvo sú blízke ázijskej mentalite a základ misijnej činnosti nie je v moci a sile, lež v slabosti. Doslovne píšu: „Sme len menšinou, preto by sme mohli byť ustráchaní. Sme naozaj len malým stádom v Ázii. Ale práve v tejto našej slabosti sa Boží dar nového života v ukrižovanom Ježišovi Kristovi ako i Božia moc a múdrosť stávajú oveľa dôležitejšími. Triumfalizmus a prejavy okázalosti nevydávajú svedectvo o chudobnom Ježišovi, ktorý sa na kríži zriekol všetkého. Je to práve slabosť, z ktorej sa často jasnejšie zjavuje nezištná Božia láska.“

Evanjelizácia v Ázii kladie dôraz na ohlasovanie Božieho života, ktorý k nám prišiel v Ježišovi Kristovi, a to hlavne  prostredníctvom lásky, solidarity, služby a dialógu.  

Čína – Puoli – prvá misijná stanica SVD v Južnom Šantungu

Návšteva Boha

Žil raz veľmi zbožný brahman (člen indickej kňazskej kasty). Každé ráno sa zobudil, vykonal rituálny kúpeľ, vzal svoj obetný dar a vybral sa do chrámu. Chrám navštevoval aj napoludnie a večer. Jedného dňa sa modlil veľmi horlivo a prosil: „Bože, vidíš, že každý deň prichádzam do tvojho domu. Prečo ty neprídeš ku mne?“ Na to mu Boh odpovedal: „Zajtra prídem do tvojho domu.“

Zbožný muž, celý natešený, vyčistil a vyzdobil svoj dom. Na veraje dverí zavesil girlandy a na stôl položil dobré, výdatné jedlo. Všetko bolo pripravené na prijatie vzácnej návštevy.  Nastalo ráno. Okolo domu prechádzal chlapec a cez okno si všimol vyberané jedlo na stole. Neodolal a požiadal brahmana, aby mu niečo dal na utíšenie hladu. Brahman sa veľmi nahneval a odpovedal mu: „Ako sa opovažuješ žiadať to, čo je pripravené pre Boha?“ Nič mu nedal.

Boh však neprichádzal. Ako tak brahman čakal, odrazu sa pri dverách zjavil žobrák, ktorý prosil o almužnu. Brahman ho okamžite zahnal preč. Dokonca aj vyhladil prašnú zem okolo domu, aby zahladil žobrákove stopy.

Bolo už po poludní, ale Boh stále neprichádzal. Tu sa objavil pútnik a prosil, aby si mohol oddýchnuť na lavičke pred domom: „To nejde! Je to lavička vyhradená pre Boha!“

Nasledujúci deň, keď brahman prinášal rannú obetu, posťažoval sa Bohu so slzami v očiach: „Bože, prečo si včera neprišiel ku mne, ako si sľúbil?“ Na to sa mu ozval hlas:  „Trikrát som k tebe prišiel a trikrát si ma odmietol.“

Hinduistická legenda

Modlitba z Indonézie

Bože, stvoril si kontinenty;

stvoril si mužov a ženy rozličných jazykov a kultúr.

Od nepamäti si ich naučil pestovať ryžu.

Zjavuješ sa v rôznych podobách náboženstiev.

Si ten, ktorý vedie ľudí

nielen vo viere, lež aj v pochybnostiach.

Bože, ukonči ten hrozný konflikt

medzi kontinentmi a rasami.

Daj nám všetkým vieru v teba.

Dopraj mier Ázii a celému svetu.

Daruj pokoj a harmóniu pobrežiu,

stepiam a džungli našej krajiny.

Bože, daj svetu pokoj

a vieru v budúcnosť tvojho ľudu. 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie