Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34).

Podcast:

Biblický text, ktorý sv. Arnold najčastejšie citoval a snažil sa aj uviesť do svojho života, bol text z listu Hebrejom: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 10,7). Pri misijnej rozlúčke a vyslaní prvých dvoch misionárov povedal im toto: „Idete do Číny. Neviete, čo vám Pán pripravil, či vaše úsilie prinesie ovocie, alebo nie… Avšak kráčajte s dôverou v ústrety budúcnosti. V tme života držte za ruku Boha, ktorý miluje.“ Vyššie uvedený biblický text o plnení Božej vôle ako aj Arnoldove úprimné slová adresované jeho misionárom nám ponúkajú dôležitý kľúč k pochopeniu jeho spôsobu hľadania a spoznávania Božej vôle.

Pri jednej príležitosti ohľadom hľadania Božej vôle napísal nasledovné: „Môžem vás uistiť, že podniknem všetko možné, aby som sa nepomýlil. Preto veľa premýšľam, zhromažďujem veľa materiálu a pýtam sa aj iných na ich mienku. Takto sa snažím spoznať Božiu vôľu.“ Pre neho bolo dôležité aj „prihliadať na okolnosti“, čo by sme dnes mohli nazvať „znameniami doby“.

Tak to bolo aj pri založení misijného domu v Steyli. P. Arnoldovi bolo jasné, že Boh chce, aby sa založil misijný seminár, hoci si vôbec nemyslel, žeby práve on mal byť tým, kto sa toho má ujať. Keď mu však apoštolský prefekt z Hongkongu, biskup Raimondi, povedal „Ak to neurobia iní, urobte to vy!“, P. Arnold pochopil, že v týchto slovách počul Boží hlas.

Predtým než urobil toto dôležité rozhodnutie, dlho premýšľal a veľa sa modlil. Musel prekonať svoje obavy ako aj pochybnosti, či je on sám čohosi takého vôbec schopný. S presvedčením, že „Pán to od mňa chce!“, odovzdal sa plný dôvery Bohu a jeho vôli.  

Neskôr povzbudzoval aj svojich misionárov: „Pokračujme s odvahou! Robme všetko pre Pána, dôverujte mu a konajme vždy podľa jeho vôle.“

Prozreteľnosť

„Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete“, čítame v Matúšovom evanjeliu (Mt 6,25). Niet sa čo obávať, pretože Boh, náš Nebeský Otec, ktorý živí vtáky a oblieka poľné kvety, sa tak isto postará aj o nás.

Hneď ako vyslovíme tieto slová, môžeme sa aj spýtať, či neznejú ironicky a škandalózne v ušiach všetkých chudobných, ktorí nemajú ani to najpotrebnejšie pre život? Nie sú tieto Ježišove slová výzvou k pasivite, k spoľahnutiu sa na to, že nemusíme robiť nič a Boh to už za nás nejako vyrieši? Nie, to v žiadnom prípade! Kľúč k pochopeniu celého textu musíme hľadať v záverečných slovách, kde čítame: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“ (Mt 6, 33). To nie je výzva k pasivite, lež k veľkej úlohe, ktorú nám Boh zveruje: Hľadať Božie kráľovstvo – čiže premieňať svet, aby sa stával viac „Božím”. Všetko ostatné dostaneme navyše.

Musíme prijať Boha ako Otca milujúceho všetkých. Vo svete zavládne Božia spravodlivosť, ak budeme hľadať Božie kráľovstvo a snažiť sa budovať lepší svet pre všetkých. Starosti o jedlo a odev ako aj iné potreby sa vyriešia, ak sa najskôr s pomocou Božou pustíme do úlohy „hľadania Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti”.

Božiu vôľu plníme aj tým, keď sa snažíme byť vnímaví na realitu, ktorá nás obklopuje, a na potreby sveta, a keď sa snažíme na ne odpovedať aj konkrétnymi činmi a tak hľadať Božie kráľovstvo.

Raz sa ktosi spýtal malého chlapca: „Modlíš sa k Bohu?“ „Áno, každý večer,“ odpovedal. „A čo si od neho žiadaš?“ Nato chlapec dosť rázne odpovedal: „Nič. Pýtam sa ho, či mu môžem s niečím pomôcť.“

Umelec na trapéze

Po jednej návšteve cirkusu zostal Henri Nouwen uchvátený umelcami, ktorí predvádzali svoje kúsky na hojdacej trapéze, čiže vysoko vo vzduchu. Bol fascinovaný tým, ako odvážne dokážu skočiť do „prázdna” a letieť vzduchom, vykonávať pritom rôzne obraty, premety a nakoniec bezpečne pristáť v natiahnutých rukách ich „kolegu“ – čiže toho, kto ich ešte vo vzduchu zachytí rukami. Po tomto zážitku sa Nouwen rozhodol, že sa pokúsi stretnúť sa s akrobatmi tohto cirkusu. Podarilo sa mu to. Dokonca bol s nimi týždeň na cestách, počúval ich príbehy, kládol otázky a snažil sa pochopiť, ako dokážu robiť také úžasné kúsky vo vzduchu. Jedného dňa mu ich vedúci v rozhovore prezradil, v čom spočíva tajomstvo týchto akrobatických kúskov. „Tajomstvom je úplná dôvera v toho, kto ma zachytí. Verejnosť by si mohla myslieť, že hviezdou vystúpenia je akrobat, čo lieta a robí obraty, ale nie je to tak. Skutočnou hviezdou je Joe, môj kolega, ktorý ma zachytáva. Musí ma uchopiť tak, aby pritom nezlomil ani svoje ani moje zápästie. Inak by to bol koniec pre nás oboch. Mojou úlohou je len letieť a dôverovať, že tam bude v pravý čas a že bude pripravený zachytiť ma.“

Aj my by sme mali pamätať, že sme milovanými Božími deťmi. Aj pri našom „skoku” či „lete” životom je Boh vždy pripravený zachytiť nás. Nemusíme sa snažiť chytiť sa ho. On nás sám zachytí. Všetko, čo máme urobiť, je len roztiahnuť ramená a ruky a dôverovať, dôverovať a dôverovať.

Úpadok Cirkvi?

Mnohí dnes vidia len úpadok Cirkvi

a hovoria, že miznú hodnoty.

Ale ak sme naozaj soľou zeme,

a soľ sa rozpustí, ochutí jedlo

a pritom sa stratí,

či je na tom niečo zlé? 

Mnohí dnes vidia len úpadok Cirkvi

a hovoria, že všetko sa kolíše

a stráca pevnú pôdu pod nohami.

Ale ak vnímame Cirkev ako loď,

tak vieme, že tu nie je preto, aby zostala v prístave,

lež aby sa vydala na šíre more. 

Mnohí dnes vidia len úpadok Cirkvi

a hovoria, že všetko vymiera.

Ale ak sme zrnom, ktoré musí

padnúť do zeme a odumrieť,

aby mohlo priniesť úrodu,

či je potom umieranie zbytočné?

Na jeho stope – texty o dôvere, Lothar Zenetti

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie