Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

„Nehovor svojmu blížnemu: ´Choď preč a (inokedy) príď!´ a ´Zajtra ti dám,´ keď máš naporúdzi (hneď)“ (Prís 3,28).

Podcast:

Keď mal P.
Arnold 33 rokov, zomrel jeho otec Gerhard Janssen. Krátko pred smrťou si dal
zavolať k sebe svoje deti a požiadal ich, aby nasledovali jeho príklad. Svoj
„duchovný testament“ im zanechal v dvoch bodoch: „Nevymeškajte
v nedeľu spievanú sv. omšu na slávu Najsvätejšej Trojice ako
poďakovanie za všetky milosti a dobrodenia, ktoré ste dostali počas týždňa.
Nikdy nevymeškajte sv. omšu ku cti Ducha Svätého v pondelok, aby ste si
vyprosili jeho požehnanie do nastávajúceho týždňa.“
Tieto slová
umierajúceho otca urobili na mladého kňaza Arnolda hlboký dojem. Duchovný závet
svojho otca zobral vážne.

Práve vďaka
modlitbe a rozjímaniu o tajomstve trojičnej lásky  rástol aj jeho záujem o misie. Začal dokonca
aj povzbudzovať iných, aby sa modlili za misionárov. V dôsledku neustále
rastúceho záujmu o misie sa vo veku 36 rokov rozhodol zanechať svoje
postavenie učiteľa v Bocholte. Ešte mu nebolo jasné, ako sa to všetko vyvinie,
no predsa mal pocit, že musí niečo urobiť, aby dobre rozpoznal a aj rozvinul
svoju duchovnú a apoštolskú víziu. Z tejto doby jeho rozhodovania sa pochádza
nasledovná, veľmi výrečná epizóda. Ľudia, ktorí k nemu prišli na návštevu,
všimli si, že veľmi často a pozorne študuje obrovský atlas. P. Arnold takto
spoznával obrovské územia, nad ktorými ešte nezasvietilo svetlo viery.
A to spôsobovalo bolesť jeho srdcu.

Blížny

Gándhího nazývali v Indii „Mahatma“, čo znamenalo
„Veľká duša“. Získal nezávislosť svojej krajiny pomocou dvoch princípov – princípu
nenásilia a princípu sily pravdy. Pre svoje nenásilné protesty proti
nespravodlivosti a útlaku použil termín „satyagraha“, čo znamená „sila pravdy“.

Vďaka mužom a ženám ako bol Gándhí, ľudstvo
zisťuje, že sa nemôže rozvíjať vo svete, kde panuje násilie, a že iba vzájomný
rešpekt a láska k blížnemu môžu vytvoriť atmosféru mieru a solidarity.
 

Z tohto dôvodu Ježiš v podobenstve o milosrdnom
Samaritánovi (Lk 10, 25-37) neponúkol definíciu blížneho na základe rodinnej či
národnej príslušnosti, rasy, alebo náboženského vyznania. Išiel oveľa ďalej,
než určoval židovský zákon obmedzujúci kategóriu blížneho iba na členov Božieho
ľudu. Ježiš nám v podobenstve hovorí: „Si blížnym každého človeka
a máš milovať všetkých a slúžiť im!“.

Týmto spôsobom akoby skomplikoval náš pohodlný život,
pretože osamelý cestujúci z podobenstva, ktorého prepadli a nechali
polomŕtveho na ceste, má dnes tvár i meno. Môže to byť niekto z našej vlastnej
rodiny či komunity, farnosti či blízkeho okolia, a my si ho nevšímame. Môže to byť
narkoman, nezamestnaný človek, bezdomovec, migrant alebo starší človek. Sú to
milióny tvárí utečencov, podvyživených a chudobných detí vo svete. „Postaraj sa
o nich, a tak zmeníš svet a budeš žiť.“

Kedy
končí noc a začína deň

Starý
rabín sa raz pýtal svojich žiakov, podľa čoho sa dá presne rozoznať, kedy sa
končí noc a začína deň.

„Keď
už ľahko rozoznám psa od ovce.“

„Nie,“
povedal rabín.

„Keď
rozoznám datľovník od figovníka.“

„Nie,“
zopakoval rabín.

„Tak
teda kedy?“, naliehali žiaci.

Rabín
povedal: „Vtedy, keď pozrieš do tváre hocijakého človeka a spoznáš v ňom brata
alebo sestru. Dovtedy je v tvojom srdci noc.“

Farba nádeje

Viem, čo je v
tvojich očiach, len čo sa pozriem,

že si unavený z
neustáleho naháňania sa,

a pritom iba
prestupuješ na mieste.

Viem, že sa dajú
otvoriť okná a vyvetrať;

záleží to len na
tebe, ale stojí to zato.

Vedieť, že sa môže
chcieť to, čo sa môže,

zanechať obavy,
vyhodiť ich von,

pomaľovať si tvár
farbou nádeje

a srdcom sa
dotýkať budúcnosti.

Lepšie je
zablúdiť, než sa vôbec nevydať na cestu;

je lepšie sklamať
sa, než nikdy nič nezačať,

aj keď je jasné,
že začínanie nie je ľahké.

Viem, že sa dá
dosiahnuť aj nemožné, 

že smútok jedného
dňa zmizne 

a že sa život mení
a raz premení.

Budeš cítiť ako
duša lieta,

opäť budeš
spievať;

je lepšie sám
žiariť,

než iba hľadieť do
Slnka.

Vedieť, že sa môže

chcieť to, čo sa
môže,

zanechať obavy,
vyhodiť ich von,

pomaľovať si tvár
farbou nádeje

a srdcom sa
dotýkať budúcnosti.

Diego Torres

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie