Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: SVEDOK

„Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom […] hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami“ (Lk 24,46-48).

Podcast:

Sv. Arnold bol celým svojím životom opravdivý svedok Ježišovej dobrej zvesti. V auguste 1873 sa rozhodol zmeniť svoj už zabehnutý a ustálený život učiteľa strednej školy v Bocholte, aby mohol vydať radikálnejšie svedectvo o misijnej obetavosti. Bol to skutočný skok do prázdna, pretože nevedel a ani si len nedokázal predstaviť, aké to prinesie následky a kam ho privedie toto rozhodnutie. O dva roky na to, po prekonaní mnohých prekážok, prišiel do Steylu v Holandsku, kde sa stal otcom veľkej misionárskej rodiny. Steyl sa tak stal pre svoje okolie ako i celý svet akýmsi symbolom živej viery, veľkorysosti, neúnavnej práce a hlavne misijného zápalu, ktorý sa odtiaľ šíril až do končín zeme; a podobne sa stal aj miestom kontemplácie Božieho tajomstva, ohlasovaného celému svetu.

Autentickosť Arnoldovho svedectva a symbolický význam Steylu dosvedčuje aj pôsobenie misionárov a misijných sestier, jeho troch spoločností vo viac než 80 krajinách sveta. Okolo 6 tisíc misionárov verbistov, 3 100 misijných sestier a 320 klauzúrnych sestier[1] sa hlási k odkazu ich zakladateľa, vyjadreného slovami: „Ohlasovanie evanjelia je prvoradým a najväčším skutkom lásky k blížnemu.“

Svedectvo

„Človek našej súčasnosti verí viac svedkom než učiteľom, viac skúsenosti než náuke, viac životu a skutkom než teóriám. Svedectvo kresťanského života je prvou a nenahraditeľnou formou misií. Kristus, ktorého učenie nasledujeme, je  ‚svedkom‘ výsostným spôsobom a modelom kresťanského svedectva. Duch Svätý sprevádza cestu Cirkvi a dáva jej účasť na svedectve vydávanom o Kristovi“ (porov. Jn 5,26-27) (RM 42).

Keď sa v máji 1994 skupina islamských povstalcov v Alžírsku vyhrážala smrťou misionárom trapistom z Tibhirine, tí odpovedali: „Nemôžu nám vziať život, pretože my sme sa ho už vzdali“. Chceli tým vyjadriť hlbokú pravdu o svojom krste: už pri krste sa zriekli života, ktorý odovzdali Kristovi. Rehoľným zasvätením ešte viac zdôraznili túto pravdu, že ich život nepatrí im, lež Kristovi. Preto ponuku na útek z krajiny odmietli a rozhodli sa zostať, aby mohli byť nablízku tým, ktorí trpia a potrebujú ich pomoc. Neskôr siedmi z nich boli unesení a popravení. Ich príbeh je nám známy z francúzskeho filmu „O bohoch a ľuďoch“. Spolu s nimi zomrelo mučeníckou smrťou v Alžírsku v rokoch 1994-96 celkovo 19 rehoľníkov a rehoľníčok. Všetci boli vyhlásení za blahoslavených v alžírskom Orane v decembri 2018. Pápež František o nich povedal: „Títo mučeníci našich čias boli vernými ohlasovateľmi Evanjelia, pokornými budovateľmi pokoja a hrdinskými svedkami kresťanskej lásky. Ich odvážne svedectvo je zdrojom nádeje pre komunitu katolíkov Alžírska a semienkom dialógu pre celú spoločnosť.“

Ježiš definuje identitu učeníka termínom svedok. Sme svedkami Krista. Nie sme spoločenstvom uzavretým, lež otvoreným pre celý svet, aby sme ako náš Učiteľ preukazovali milosrdenstvo a povzbudzovali bratstvo medzi všetkými. Charakteristikou Kristovej Cirkvi je, že ohlasuje milosrdenstvo a šíri lásku.  

Smäd po Bohu

„Ako možno osla, ktorý nemá smäd, priviesť k tomu, aby pil? A ako možno – pri všetkej úcte voči každému – priviesť človeka k tomu, aby mal smäd po Bohu, keď ho nemá a uspokojí sa s alkoholom, televíziou či atrakciami sveta? Zdá sa, že tu je len jedno riešenie: Treba zaobstarať smädného osla, ktorý po boku svojho druha pije výdatne z vedra, a to s veľkým pôžitkom a záľubou. Ale robí to bez akéhokoľvek hrania divadla; pije jednoducho preto, lebo má smäd, neuhasiteľný smäd. To nemôže nezanechať vplyv na jeho kolegovi; napokon aj on dostane túžbu nakloniť sa k vedru, ochutnať a piť plnými dúškami. Ľudia, ktorí majú hlad a smäd po Bohu, sú pre svojich blížnych lepšou kázňou než mnohé povzbudivé reči” (Jacques Loew).

Svedkovia

„Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami… až po samý kraj zeme.“ (Sk 1,8)

Byť svedkom, aká je to len náročná úloha.

A aká ťažká!

Svedkovia musia stále oživovať svoju vieru.

Preto sa nezaobídu bez

bohoslužieb, bez Cirkvi,

bez pripomínania si slov a skutkov

nášho Pána Ježiša Krista.

Nejde však o nostalgické pridŕžanie sa minulosti,

lež o uvedomenie si,

že Ježiš Kristus kráča aj dnešným svetom,

prinášajúc slobodu a lásku.

Vždy sa pritom kresťania akoby vracali k prameňu.

Vždy prichádza Pán Ježiš osobne, aby zjavil

svoju lásku a radosť

a otvoril dvere domu svojho Otca

pre všetkých synov a dcéry zeme.

A čo naviac,

vždy pritom Duch Svätý premieňa

kresťanov na svedkov.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie