Aktuality

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

Podcast:

Jánovo evanjelium delíme na štyri časti: Prológ (1,1-18), Kniha znamení (1,19-12,50), Kniha slávy (13,1-20,31) a epilóg (21,1-25).

Prológ dáva čitateľovi možnosť nahliadnuť do tém, ktoré sa budú podrobne rozvíjať v celom zvyšku evanjelia. Kniha znamení nám odhaľuje, kto v skutočnosti Ježiš je. Kniha slávy sa zameriava na Ježišovu smrť, zmŕtvychvstanie a vystúpenie do Otcovej slávy. A Epilóg nám hovorí o udalostiach po vzkriesení, ktoré sa odohrali v Galilei.

Cieľ evanjelia je uvedený vo verši (Jn 20,31): „Toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn  a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ Naše rozjímanie nad nedeľným evanjeliom nám teda môže napomôcť prehĺbiť našu vieru v Ježiša, ktorý je svetlo sveta.

Nedeľné evanjeliové čítanie vychádza z Knihy znamení. Je o uzdravení človeka, ktorý sa narodil slepý. Ide o šieste znamenie, ktoré už Ježiš vykonal. Znamenie nielen odhaľuje niektoré aspekty Ježišovho božstva, ale zároveň v nás vzbudzuje vieru.

Pred uzdravením slepého muža Ježiš hovorí: „Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Ide o zopakovanie toho, čo Ježiš povedal v predchádzajúcej kapitole: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12).  Zázračné uzdravenie človeka, ktorý sa narodil slepý, je teda znamením, ktoré zjavuje, že Ježiš je skutočne svetlom sveta.

Úryvok sa začína uzdravením človeka, ktorý sa narodil slepý. Medzi Židmi sa tradovalo, že utrpenie je dôsledkom nejakého hriechu, ktorý spáchal samotný človek, alebo jeho rodičia. Toto odsúdil už prorok Ezechiel. Ježiš toto odsúdenie potvrdzuje a využíva túto príležitosť, aby zjavil Božiu slávu. Žijeme vo svete, kde často trpia nevinní ľudia. Bez ohľadu na dôvody nášho utrpenia, má Ježiš moc pomôcť nám vyrovnať sa s ním.

Po tom, čo Ježiš natrie oči slepého muža blatom, požiada ho, aby išiel k rybníku Siloe a umyl sa. Muž ide a vracia sa uzdravený. Ježiš je ten, ktorého poslal Otec  a len stretnutie s ním vo viere, nám otvorí oči pre pravdu, ktorá nás oslobodí od klamstiev sveta.

Slepcovi sa vysmievajú jeho susedia a farizeji, ktorí neveria, že Ježiš mu pomohol. Ich postoj pomáha slepcovi postupne dospieť až k viere v Ježiša. Od vnímania Ježiša ako proroka, prechádza k vnímaniu Ježiša ako Pána. Podobne je to i u nás: naša viera v Ježiša silnie, keď je vystavená skúškam.

Záver príbehu prináša symbolický význam uzdravenia. Ježiš je vystavený konfrontácii s farizejmi, z ktorej pre nás vysvitne krásne ponaučenie: tí, ktorí sú pokorní a priznajú si, že sú slepí, a sú otvorení evanjeliu, uvidia; ale tí, ktorí tvrdia, že vidia a nepotrebujú evanjelium, sa ukážu ako slepí. Len keď si priznáme svoju slepotu, môžeme od Ježiša prijať svetlo lásky, ktoré rozptýli tmu nenávisti.

Text pripravil: P. Godwin Fiawoyi SVD

P. Godwin Fiawoyi SVD sa narodil v Ghane v roku 1977 a v roku 2014 bol vysvätený za kňaza. Bol určený do ghanskej provincie a na štyri roky poverený funkciou asistenta pokladníka.  V roku 2018 bol vymenovaný za provinciálneho ekonóma a tento titul zastáva aj naďalej.

Pre svoje pastoračné skúsenosti vypomáhal v kostole svätého Karola Lwangu v Akkre, kým nebol vymenovaný za ekonóma na plný úväzok. Naďalej poskytuje pastoračnú pomoc v niektorých dedinských farnostiach v Akkre.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie