Aktuality

Slávnosť svätého Jozefa / video

19. marca slávi Katolícka cirkev slávnosť svätého Jozefa,
ženícha preblahoslavenej Panny Márie, ktorý, hoci v Novom zákone mlčí, predsa
len rozpráva: ako to dáva najavo aj jeho charakteristika „muž spravodlivý“ (Mt
1:19).

Podľa židovskej tradície si spravodlivosť nevyžaduje iba
zdržovanie sa zlého, ale znamená aj neustále úsilie o spravodlivosť
a konanie dobrých skutkov. Význam spravodlivosti sa rozširuje natoľko, že zahŕňa
činy nad rámec zákona v oblasti etiky a rituálov.

Jozef je opísaný ako muž spravodlivý, pretože žije podľa
Božieho zákona. Avšak NIE  JE NAMYSLENÝ; to
by ho viedlo k tomu, aby požadoval tvrdú spravodlivosť. On sa však
rozhodol v tichosti sa rozviesť s Máriou, aby jej nespôsobil zbytočnú
bolesť. Takto preukazuje milosrdenstvo, podobné Kristovmu. Ukazuje tiež Božiu
rovnováhu medzi zákonom Tóry a zákonom lásky.

Existuje však nejaká súvislosť medzi Jozefom Starého
zákona a Jozefom, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie?

Obaja, Jozef Starého i Jozef Nového zákona, boli mužmi,
ktorých si Boh vybral na vyplnenie KONKRÉTNEJ MISIE, ktorá sa spočiatku javila
ako absurdná a hmlistá a stala sa jasnou až potom, ako Boh ku nim
prehovoril prostredníctvom sna. 

Ak Jozef Starého zákona svojou poslušnosťou snom
vydláždil cestu na záchranu Izraela od obávaného hladomoru, potom Jozef, ženích
Najsvätejšej Panny, svojou úprimnou poslušnosťou voči hlasu vo sne vydláždil
cestu spásy celého stvorenia.

Úplná poslušnosť a odovzdanie sa BOŽIEMU PLÁNU pomohli Jozefovi,
aby bol premýšľavý a zvolil ten najlepší spôsob, ako zvládnuť situáciu
hanby prostredníctvom PRIJATIA Panny Márie.  

Svätý Jozef ma dnes učí:

– Aj ja som sa narodil s určitým poslaním: preukazovať milosrdenstvo tak ako Kristus.

– Boh určite použije nejaký znak, aby mi objasnil moje poslanie,

– Ak spravodlivosť je znakom mojej pokory, tak namyslenosť je znakom mojej arogancie.

– Som v Božom pláne a nič, čo sa v mojom živote stane, nie je náhoda.

– Poslušnosť voči Božiemu plánu a jeho prijatie prináša ovocie spásy a podporuje život.

Ak je to tak, som pripravený učiť sa od sv. Jozefa?

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie