Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / jún 2023

Podcast:

Z iniciatívy správcu našej webovej stránky prišla výzva, či by som sa ako provinciál neprihovoril z času na čas, predbežne raz mesačne, vám, čo viac či menej pravidelne navštevujete našu stránku a zaujímate sa o život nás, verbistov, v Slovenskej provincii. Nuž, výzvu som prijal…

Mesiac jún je – po mariánskom mesiaci máj – mesiacom zvláštnej úcty k Ježišovmu Srdcu. Ježiš sám hovorí o vlastnom srdci iba raz, keď pozýva učeníkov inšpirovať sa ním: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11,29). Tá tichosť a pokora, ktorou charakterizuje vlastné srdce, nie je zakríknutosť a utiahnutosť, lež súcitná blízkosť.

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu siaha k zjaveniam sv. Margite Márii Alacoque v roku 1675; no má úzku spojitosť i s nami, verbistami. Náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen, prechovával k nemu najmä v počiatkoch silnú úctu. Ešte pred otvorením prvého misijného domu, začal v roku 1874 vydávať časopis „Malý posol Božského srdca“, prostredníctvom ktorého o rok nato oznámil aj svoj plán vybudovať seminár pre misionárov. Na dvojsté výročie zjavení sv. Margite, 16. júna 1875, sa spolu s prvými spolupracovníkmi zasvätil pre misijné dielo a v ten istý deň kúpil budovu, z ktorej vzišiel prvý misijný dom Spoločnosti Božieho Slova.

Na Slovensku je Božskému Srdcu zasvätený náš misijný dom vo Vidinej pri Lučenci. A práve tam si počas víkendu po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (17.-18.6.) pripomenieme storočnicu verbistov na Slovensku.

Počas toho istého víkendu, len o niekoľko sto kilometrov ďalej, v mestečku Nemi pri Ríme, začína workshop pre nových provinciálov a regionálnych predstavených, ktorý bude trvať dva týždne (18.6.-1.7). Treba sa čosi podučiť, takže sa ho zúčastním.

Mesiac jún je i mesiacom kňazských vysviacok. Čaká nás vysviacka a primície ďalšieho verbistu po štyroch rokoch, diakona Lukáša Hanúseka, ktorého misijným určením je Čad. Sviatosť kňazstva prijme od apoštolského nuncia 24.6. v Pezinku a na rovnakom mieste na druhý deň bude sláviť primičnú sv. omšu. Okrem toho si 10. júna traja spolubratia, P. Jozef Strečka, P. Dušan Šimala a P. Peter Vagaš, pripomenú v Nitre na Kalvárii 25. výročie kňazskej vysviacky spolu so svojím svätiteľom, Mons. Františkom Rábekom. O tri dni na to bude P. Pavol Kruták sláviť krásnych 40 rokov kňazstva.

Je za čo Pánovi ďakovať, je čo zveriť do jeho starostlivých rúk…

„Nech vás svätý Trojjediný Boh čím viac naplní svojou láskou a obdarí vás prebohatými darmi svojej láskavosti tak pre telo, ako aj pre dušu“ (sv. A. Janssen)

P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie