Spoločenstvo s tými čo nás predišli…

Spoločenstvo s tými čo nás predišli…

V novembri si spomíname na všetkých misionárov, ktorí pracovali v rôznych kútoch sveta a ohlasovali Radostnú zvesť…

Na cintoríne na cabajskej ceste v Nitre odpočíva viac ako štyridsať verbistov pracujúcich doma i v zahraničí. Zatiaľ najviac misionárov je však pochovaných na mnohých miestach našej planéty. Pamiatku na ich misiu a dielo sprítomňuje spoločný pomník.

Spomeňme si v modlitbe na nich aj my: “Odpočinute večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.”

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.