Aktuality

SPOLOČNE V MODLITBE ZA OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

SPOLOČNE V MODLITBE ZA OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Dnes si v Cirkvi i na celom svete pripomíname Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Veriaci na celom svete ho slávia 8. februára, v deň liturgickej spomienky na svätú Jozefínu Bakhitu, rehoľníčku a bývalú otrokyňu zo Sudánu. 

Životopis sv. Jozefíny Bakhity

Svätá Jozefína Bakhita žila v 19. storočí v Sudáne, kde bola ako 9-ročná násilne odvlečená do otroctva. Jej väznitelia s ňou zaobchádzali kruto a predávali ju stále ďalej. Prežívala silné fyzické i psychické poníženie. Jej telo bolo poznačené 144-mi jazvami. Trestali ju za každú maličkosť, nezriedka zbili a nechali ležať v kaluži krvi. Spávala na holej zemi. Napriek bolestiam Bakhita všetko ticho znášala. Neskôr vyznala: „Keby som počas otroctva bola poznala Pána, o koľko menej by som trpela!” Napokon ju predali talianskemu konzulovi v Sudáne, u ktorého sa k nej prvýkrát správali ako k človeku. Pomáhala v domácnosti a cítila sa šťastná. Po dvoch rokoch ju konzul vzal so sebou do Talianska, kde bolo otroctvo už v tom čase zrušené a tak sa stala Bakhita oficiálne slobodnou. Následne sa dostala k sestrám Kanosiánkam v Benátkach, kde spoznala Boha, ktorého „už dávno cítila vo svojom srdci bez toho, že by vedela, kto to je“. Bohu potom verne slúžila až do svojej smrti, pracovala v kuchyni, umývala riad, bola vrátničkou a kostolníčkou. O blížnych sa Sestra Bakhita vždy starala s láskou, jej neustály úsmev si získaval srdcia ľudí, tak ako jej pokora a jednoduchosť. V staršom veku, keď ochorela, vrátili sa jej bolestné spomienky z čias otroctva a modlila sa: „Prosím, uvoľni reťaze… sú ťažké!“ V roku 1992 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Jozefínu Bakhitu za blahoslavenú a v r. 2000 za svätú.

Čítanie zo sv. Písma

„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.“ (Jn 10, 9-15)

Prosby

Milosrdný Bože, prosíme Ťa za všetkých, ktorých nedostatok milujúceho rodinného zázemia dostal do zraniteľnej situácie, v ktorej sa ľahko stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Prosíme Ťa, aby pocítili Tvoju lásku, dobrotu a starostlivosť. Posielaj im do cesty ľudí, ktorí im pomôžu a budú im oporou.

Prosíme za tých, ktorí si kupovaním sexuálnych služieb snažia uspokojiť túžbu po naplnení a vzťahu. Za všetkých mužov Ťa Pane prosíme aby k ženám pristupovali s úctou a rešpektom a dávali tým príklad aj svojím synom.

Bože, pomôž celej rodine Cirkvi, aby sme sa ako jej členovia zaujímali o realitu novodobého otroctva a s odvahou sa postavili nespravodlivosti. Daj, aby sme sa na našich bratov a sestry, ktorí prešli cez bolestivú skúsenosť vykorisťovania, pozerali očami súcitu a nezmazateľnej ľudskej dôstojnosti.

Prosíme Ťa za tých, čo vykorisťujú: dotkni sa ich sŕdc, aby našli silu odvrátiť sa od svojich zlých činov a dokázali vidieť v každom človeku vtlačený Tvoj obraz.

Bože, prosíme, usmerňuj vládnych predstaviteľov krajín, aby spravodlivými zákonmi chránili svojich občanov aj cudzineckých pracovníkov pred vykorisťovaním a zabezpečili im dôstojné podmienky na prácu

Modlitba k sv. Bakhite

Svätá Jozefína Bakhita, Predali Ťa do otroctva, keď si bola ešte dieťa. Musela si znášať nevýslovné utrpenie a bolesť. Oslobodená z fyzického zotročenia, našla si pravé vykúpenie v stretnutí s Kristom a jeho Cirkvou. Svätá Bakhita, pomôž všetkým, ktorí sú držaní v otroctve; Prihovor sa za nich u Boha, aby mohli byť prepustení z reťazí svojich väzniteľov, na Tvoj príhovor nech Pán vyslobodí všetkých otrokov. Prines útechu tým, ktorých sa podarilo vyslobodiť, a daj im dôveru, aby sa utiekali k Tvojej nádeji. Pomôž všetkým zachráneným obetiam nájsť uzdravenie zo svojich zranení. Prosíme Ťa o modlitby a príhovory za tých, čo sú zotročení medzi nami. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie