Aktuality

STAŤ SA RADOSTNEJŠÍMI MISIONÁRMI

 „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom.“ Drahí spolubratia, milí priatelia. Slová, ktoré som práve citoval, nenájdete v tejto brožúre, obsahujúcej dokumenty 18. generálnej kapituly. Tieto slová sú prvými slovami pápeža Františka v jeho apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete.

Keď sa však pozrieme na posledné vety vyhlásenia kapituly, nájdeme podobné vyhlásenie: „To nás volá, aby sme mali účasť na veľkonočnom tajomstve Ježiša, a upriamuje nás to obnoviť a pretvárať seba i iných, a tak sa stávať čoraz radostnejšími misionármi“.

Ovocie našej obnovy a premeny sa má prejaviť v našom živote a to najmä prostredníctvom našej RADOSTI.

Pozrime sa na oficiálne logo 18. generálnej kapituly, ktoré bolo starostlivo vybrané. Čo na ňom vidíme? Päť osôb rôznych farieb, ktoré zastupujú všetky kontinenty a radostne dvíhajú ruky hore, objímajúc celý svet. Možno sa necítime stále plní entuziazmu. Môžeme sa dokonca stať podozrievavými voči ľuďom, ktorí sa snažia stále len byť veselí. Najmä teraz, v čase pandémie koronavírusu, keď stretáme ľudí, ktorí prišli nielen o prácu, ale aj o svojich drahých. V týchto chúlostivých situáciách je potrebný vnímavejší prístup.

Napriek tomu by sme však stále mali v sebe nosiť radosť. Radosť je ovocím Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva a vedie nás – zažívame ju, keď sme mu otvorení a nasledujeme jeho vedenie. 

Vyhlásenie kapituly nás vedie k radosti prostredníctvom troch konkrétnych krokov. 

Prvým je skúsenosť Božej lásky, ktorá sa nám v plnosti zjavila v Ježišovi Kristovi, vtelenom Slove. Nechávame sa ňou objať. A je to práve táto Kristova láska, ktorá nás poháňa napredovať v našom misijnom poslaní.

Druhým krokom je naše zakorenenie v Božom slove. Pápež František povzbudil členov generálnej kapituly: „Ak ste zakotvení v Božom slove, zakorenení v ňom, ak ho prijímate ako základ svojho života a umožníte, aby Slovo horelo vo vašich srdciach (Lk 24,32); toto Slovo vás premení a urobí každého z vás skutočným misionárom.“

Tretím krokom je náš záväzok k misii. Keď opúšťame zónu svojho pohodlia, keď sa obraciame k ľuďom v núdzi, Duch Svätý napĺňa naše srdcia radosťou. Nikdy sa nenaučíme plávať, ak neskočíme do vody. Nikdy nezažijeme radosť, ak sa neoddáme misii.

Drahí spolubratia, milí priatelia, toto je posledné video z cyklu videí o duchovnej animácii na základe vyhlásenia 18. generálnej kapituly. Cieľom bolo odovzdávať ducha kapituly, udržať oheň. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. Projekt sa končí, ale nie naša obnova. Prečo nie? Pretože Kristova láska nás pobáda, aby sme boli zakorenení v Slove a oddaní jeho poslaniu.

P. Peter Dušička, SVD, koordinátor pre duchovnú animáciu

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie