STAVITELIA MOSTOV – ZÁVÄZOK K MEDZIKULTÚRNEMU ŽIVOTU

Osobne obdivujem stavby mostov. Fascinujú ma svojou schopnosťou spájať a to aj napriek zložitým podmienkam. Vďaka mostom dokážeme preklenúť priepasti, spojiť protiľahlé brehy riek a uľahčiť komunikáciu. Stavitelia mostov konajú dobrú prácu.

Záverečný dokument poslednej generálnej kapituly v bode 33 ponúka niekoľko návrhov záväzkov, týkajúcich sa života v našich komunitách.  „Stať sa staviteľom mostov“ je kľúčom pre našu interakciu s inými. Stavanie mostov nie z dreva, ani zo železa, ale zo slov.

Povedal by som, že v zásade potrebujeme tri typy slov, ktoré by nám pomohli stať sa „staviteľmi mostov“.

Najskôr sú to „základné“ slová, slová našej každodennej ľudskej komunikácie. Pápež František často opakuje, že pri každodennej komunikácii by sme mali používať slová ako „ďakujem, prepáč, prosím“. Toto je základ.

Potom sú to „solídnejšie“ slová, slová ľudskej interakcie, slová dialógu, ktoré nám pomáhajú hlbšie sa spoznať, slová vzájomného zdieľania sa, slová vlastných životných skúseností, schopnosť rozprávať, ale aj načúvať ťažkostiam a zápasom iných. Rozprávať, počúvať a snažiť sa pochopiť.

Nakoniec potrebujeme aj „posvätné slová“, slová Písma, ktoré sa spoločne modlíme, meditujeme a čítame – a to či už pri spoločnom delení sa Božím slovom, počas Lectio Divina, pri duchovných cvičeniach… Pretože slovo Písma je „svetlo pre naše nohy“ (Ž 119, 105), ktoré osvecuje a pomáha nám pretvárať naše spoločenstvá na miesta prijatia a pohostinnosti tak pre spolubratov ako aj pre hostí.

Spomínam si na svoje skúsenosti z komunít po celom svete, v ktorých som sa cítil ako doma. Boli to komunity, ktorých členovia neboli zaujatí iba svojou prácou, ale boli pripravení „stratiť“ svoj čas na vzájomné rozhovory ako aj rozhovory s hosťami. A dozvedel som sa, že to boli práve tie komunity, kde sa spolubratia rozhodli pravidelne stretávať pri stolovaní ako i pri delení sa s Božím slovom“

Keď mal pápež František príhovor mladým počas posledných Svetových dní mládeže v Paname v januári 2019, nabádal ich, aby sa stali staviteľmi mostov a nie staviteľmi múrov; mimochodom, je to nápad, ktorý často opakuje. Povedal nasledovné: „…Diabol, otec lží, vždy uprednostňuje rozdelených ľudí, ktorí sa hašteria. Je majstrom v rozdeľovaní a bojí sa ľudí, ktorí sa naučia spolupracovať.“ Potom sa obrátil na prítomných mladých ľudí slovami: „Chcete byť staviteľmi mostov. Čím chcete byť?“ Ich odpoveď bola: „Stavitelia mostov!“

Aká by bola moja osobná odpoveď na otázku; čím chcem byť v svojej komunite?  

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie