Aktuality

STAVITELIA MOSTOV – ZÁVÄZOK K MEDZIKULTÚRNEMU ŽIVOTU

Osobne obdivujem stavby mostov.
Fascinujú ma svojou schopnosťou spájať a to aj napriek zložitým
podmienkam. Vďaka mostom dokážeme preklenúť priepasti, spojiť protiľahlé brehy
riek a uľahčiť komunikáciu. Stavitelia mostov konajú dobrú prácu.

Záverečný dokument poslednej
generálnej kapituly v bode 33 ponúka niekoľko návrhov záväzkov, týkajúcich
sa života v našich komunitách.  „Stať
sa staviteľom mostov“ je kľúčom pre našu interakciu s inými. Stavanie mostov
nie z dreva, ani zo železa, ale zo slov.

Povedal by som, že v zásade
potrebujeme tri typy slov, ktoré by nám pomohli stať sa „staviteľmi mostov“.

Najskôr sú to „základné“ slová, slová
našej každodennej ľudskej komunikácie. Pápež František často opakuje, že pri
každodennej komunikácii by sme mali používať slová ako „ďakujem, prepáč, prosím“.
Toto je základ.

Potom sú to „solídnejšie“ slová, slová
ľudskej interakcie, slová dialógu, ktoré nám pomáhajú hlbšie sa spoznať, slová
vzájomného zdieľania sa, slová vlastných životných skúseností, schopnosť
rozprávať, ale aj načúvať ťažkostiam a zápasom iných. Rozprávať, počúvať
a snažiť sa pochopiť.

Nakoniec potrebujeme aj „posvätné
slová“, slová Písma, ktoré sa spoločne modlíme, meditujeme a čítame – a to
či už pri spoločnom delení sa Božím slovom, počas Lectio Divina, pri duchovných
cvičeniach… Pretože slovo Písma je „svetlo pre naše nohy“ (Ž 119, 105), ktoré
osvecuje a pomáha nám pretvárať naše spoločenstvá na miesta prijatia
a pohostinnosti tak pre spolubratov ako aj pre hostí.

Spomínam si na svoje skúsenosti z
komunít po celom svete, v ktorých som sa cítil ako doma. Boli to komunity,
ktorých členovia neboli zaujatí iba svojou prácou, ale boli pripravení
„stratiť“ svoj čas na vzájomné rozhovory ako aj rozhovory s hosťami. A
dozvedel som sa, že to boli práve tie komunity, kde sa spolubratia rozhodli
pravidelne stretávať pri stolovaní ako i pri delení sa s Božím slovom”

Keď mal pápež František príhovor mladým
počas posledných Svetových dní mládeže v Paname v januári 2019, nabádal ich,
aby sa stali staviteľmi mostov a nie staviteľmi múrov; mimochodom, je to nápad,
ktorý často opakuje. Povedal nasledovné: „…Diabol,
otec lží, vždy uprednostňuje rozdelených ľudí, ktorí sa hašteria. Je majstrom
v rozdeľovaní a bojí sa ľudí, ktorí sa naučia spolupracovať
.“ Potom sa
obrátil na prítomných mladých ľudí slovami: „Chcete byť staviteľmi mostov. Čím
chcete byť?” Ich odpoveď bola: „Stavitelia mostov!“

Aká by bola moja osobná odpoveď
na otázku; čím chcem byť v svojej komunite?  

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie