Stretnutie Misijnej rodiny v Čimhovej

Stretnutie Misijnej rodiny v Čimhovej

Dňa 23. februára 2020 na siedmu nedeľu cez rok sa konalo vo farnosti sv. Imricha v Čimhovej stretnutie Misijnej rodiny.

Začalo sa sv. omšou ktorú celebroval páter Pavol Baláž SVD spolu s miestnym správcom farnosti vdp. Milanom Ferenčíkom . Na sv. omši sa zúčastnilo veľký počet veriacich farnosti, ktorí boli v homílii povzbudení, aby vydržali vo viere v Ježiša Krista aj v ťažkých situáciách a aby svojim životom povzbudzovali svojich blízkych  hlásať to, k čomu boli pozvaní.

Stretnutie pokračovalo  popoludňajším hodinách, kde sa páter Pavol prihovoril zvlášť členom Misijnej rodiny a ďalším veriacim, ktorí prišli do miestneho kostola. Páter Pavol porozprával o svojej misijnej skúsenosti z Amazónie a o činnosti misionárov verbistov v tejto odľahlej oblasti. Na tomto stretnutí bola prítomná aj laická misionárka Miroslava Siteková z Podbiela, ktorá pred niekoľkými rokmi pracovala jeden rok v Argentíne. Vo svojom príhovore predstavila v čom spočívala jej činnosť a ako ona ako laička spolupracovala v miestnej cirkvi na evanjelizácii.

Stretnutie sa ukončilo plánovaním ďalších stretnutí, plánovaním duchovnej obnovy a záverečnou modlitbou poďakovaním za toto milé stretnutie.  

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie