Stretnutie Misijnej rodiny v Čimhovej

Stretnutie Misijnej rodiny v Čimhovej

Dňa 23. februára 2020 na siedmu nedeľu cez rok sa konalo vo farnosti sv. Imricha v Čimhovej stretnutie Misijnej rodiny.

Začalo sa sv. omšou ktorú celebroval páter Pavol Baláž SVD spolu s miestnym správcom farnosti vdp. Milanom Ferenčíkom . Na sv. omši sa zúčastnilo veľký počet veriacich farnosti, ktorí boli v homílii povzbudení, aby vydržali vo viere v Ježiša Krista aj v ťažkých situáciách a aby svojim životom povzbudzovali svojich blízkych  hlásať to, k čomu boli pozvaní.

Stretnutie pokračovalo  popoludňajším hodinách, kde sa páter Pavol prihovoril zvlášť členom Misijnej rodiny a ďalším veriacim, ktorí prišli do miestneho kostola. Páter Pavol porozprával o svojej misijnej skúsenosti z Amazónie a o činnosti misionárov verbistov v tejto odľahlej oblasti. Na tomto stretnutí bola prítomná aj laická misionárka Miroslava Siteková z Podbiela, ktorá pred niekoľkými rokmi pracovala jeden rok v Argentíne. Vo svojom príhovore predstavila v čom spočívala jej činnosť a ako ona ako laička spolupracovala v miestnej cirkvi na evanjelizácii.

Stretnutie sa ukončilo plánovaním ďalších stretnutí, plánovaním duchovnej obnovy a záverečnou modlitbou poďakovaním za toto milé stretnutie.  

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie