Aktuality

STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY V NITRE

V Nitre na Kalvárii, v srdci Spoločnosti Božieho Slova Slovenskej provincie, sa začala už dávnejšie formovať misijná rodina – mladšia aj staršia. Postupne sme sa začali stretávať, oboznamovať s úlohami, cieľmi a fungovaním misijnej rodiny pod vedením pátra Igora Kráľa (mladšia MR), pátra Petra Vagaša (staršia MR) a misijného sekretára pátra Pavla Baláža.

V novembri sme mali možnosť s pátrom Pavlom Balážom navštíviť Misijnú rodinu v Bratislave. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou, pokračovalo rozjímaním nad liturgickými čítaniami z aktuálneho dňa a zdieľaním sa. Páter Pavol porozprával o svojej misijnej skúsenosti v Amazónii a prezentoval fotografie zo svojej misie. Stretnutie bolo ukončené spoločnou modlitbou. Toto stretnutie bolo veľmi obohacujúce a inšpirujúce a odchádzali sme z neho plní dojmov a plánov do budúceho fungovania našej misijnej rodiny.

Na tretiu adventnú nedeľu (nedeľa Gaudete) sa v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii stretla malá časť mladšej skupiny Misijnej rodiny. Stretnutie viedol páter Pavol Baláž. Na úvod sme sa pomodlili modlitby Spoločnosti Božieho Slova, po nich sme si prečítali evanjelium z danej nedele, rozjímali nad ním a spoločne sa zdieľali. V ďalšej časti stretnutia bolo plánovanie nasledujúcich stretnutí, ich náplň na najbližšie tri roky. Spoločne strávený čas sme ukončili záverečnou modlitbou.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie