Aktuality

P. ARNOLD JANSSEN DRŽIACI BIBLIU

V deň svätorečenia Arnolda Janssena 5. októbra 2003 v Ríme visel na fasáde baziliky sv. Petra v Ríme obraz, na ktorom sv. Arnold drží v pravej ruke knihu s červeným obalom. Je na nej nápis v latinčine: Sacra Biblia – Sväté písmo. Týmto sa chcel symbolicky zdôrazniť význam jedného z dôležitých pilierov spirituality sv. Arnolda – jeho živý vzťah k Svätému písmu.

Sväté písmo veľmi dobre poznal a často z neho citoval, zvlášť vo svojich príhovoroch, prednáškach a článkoch. Veľmi mu záležalo na tom, aby členovia jeho misijnej spoločnosti boli dobre oboznámení s touto „Knihou kníh“.

Misijné dielo, ktoré
založil a pre ktorého horelo jeho srdce, súviselo s Božím slovom
a jeho šírením.  Hlboko sa ho
dotýkal tzv. misijný príkaz Pána Ježiša: „Choďte
do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu
.“ (Mk 16,15)
Preto v prvých Štatútoch svojho misijného domu v Steyli z r. 1876
napísal: „Naším cieľom je šírenie Božieho slova na zemi…“, čiže
ohlasovanie evanjelia všetkým národom.

O význame Sv. písma v jeho živote
svedčia aj Konštitúcie, ktoré r. 1898 predložil do Ríma na schválenie. Dovtedy
Konštitúcie SVD schvaľoval miestny biskup v Roermonde. Spoločnosť Božieho
Slova však neustále rástla počtom a prijímala nové misijné územia. Preto
sa z misijnej rehole diecézneho práva stala rehoľa pápežského práva
a jej hlavný dokument – Konštitúcie, musel schváliť Rím. Keď P. Arnold
poslal Konštitúcie do Ríma, neschválili ich. A dôvod? Zdalo sa im, že
predložený dokument bol vhodnejší skôr na meditáciu, a nie na právnu
úpravu vzťahov a vedenia rehole. V texte totiž bolo veľa citácií zo
Svätého písma a z cirkevných otcov a málo cirkevnoprávnych formulácií. Rímska
kongregácia totiž v tej dobe bola zvyknutá skôr na strohé právnické
formulácie, stanovujúce ciele, práva a povinnosti. P. Arnold však chcel
svoje Konštitúcie postaviť nielen na ľudskej múdrosti, prejavenej v praktických
právnych normách, lež tejto právnickej „kostre“ chcel dať aj „ducha“, čiže
oživujúce Božie slovo. 

Živý vzťah k Svätému písmu je preto jednak súčasťou dedičstva, ktoré nám sv. Arnold zanechal, ako aj nevyhnutnou súčasťou nášho misionárskeho poslania. Pekne je to vyjadrené v konšt. 407, kde čítame: „Sme spolupracovníkmi Krista, Božieho Slova. Je teda samozrejmé, že sa chceme stretať s Božím slovom. Čítaním Svätého písma sa otvárame Duchu Svätému, ktorý nám pomôže hlbšie pochopiť a osvojiť si Božie slovo a priniesť ho svetu.“

Text pripravil: P. Peter Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie