P. ARNOLD JANSSEN DRŽIACI BIBLIU

V deň svätorečenia Arnolda Janssena 5. októbra 2003 v Ríme visel na fasáde baziliky sv. Petra v Ríme obraz, na ktorom sv. Arnold drží v pravej ruke knihu s červeným obalom. Je na nej nápis v latinčine: Sacra Biblia – Sväté písmo. Týmto sa chcel symbolicky zdôrazniť význam jedného z dôležitých pilierov spirituality sv. Arnolda – jeho živý vzťah k Svätému písmu.

Sväté písmo veľmi dobre poznal a často z neho citoval, zvlášť vo svojich príhovoroch, prednáškach a článkoch. Veľmi mu záležalo na tom, aby členovia jeho misijnej spoločnosti boli dobre oboznámení s touto „Knihou kníh“.

Misijné dielo, ktoré založil a pre ktorého horelo jeho srdce, súviselo s Božím slovom a jeho šírením.  Hlboko sa ho dotýkal tzv. misijný príkaz Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) Preto v prvých Štatútoch svojho misijného domu v Steyli z r. 1876 napísal: „Naším cieľom je šírenie Božieho slova na zemi…“, čiže ohlasovanie evanjelia všetkým národom.

O význame Sv. písma v jeho živote svedčia aj Konštitúcie, ktoré r. 1898 predložil do Ríma na schválenie. Dovtedy Konštitúcie SVD schvaľoval miestny biskup v Roermonde. Spoločnosť Božieho Slova však neustále rástla počtom a prijímala nové misijné územia. Preto sa z misijnej rehole diecézneho práva stala rehoľa pápežského práva a jej hlavný dokument – Konštitúcie, musel schváliť Rím. Keď P. Arnold poslal Konštitúcie do Ríma, neschválili ich. A dôvod? Zdalo sa im, že predložený dokument bol vhodnejší skôr na meditáciu, a nie na právnu úpravu vzťahov a vedenia rehole. V texte totiž bolo veľa citácií zo Svätého písma a z cirkevných otcov a málo cirkevnoprávnych formulácií. Rímska kongregácia totiž v tej dobe bola zvyknutá skôr na strohé právnické formulácie, stanovujúce ciele, práva a povinnosti. P. Arnold však chcel svoje Konštitúcie postaviť nielen na ľudskej múdrosti, prejavenej v praktických právnych normách, lež tejto právnickej „kostre“ chcel dať aj „ducha“, čiže oživujúce Božie slovo. 

Živý vzťah k Svätému písmu je preto jednak súčasťou dedičstva, ktoré nám sv. Arnold zanechal, ako aj nevyhnutnou súčasťou nášho misionárskeho poslania. Pekne je to vyjadrené v konšt. 407, kde čítame: „Sme spolupracovníkmi Krista, Božieho Slova. Je teda samozrejmé, že sa chceme stretať s Božím slovom. Čítaním Svätého písma sa otvárame Duchu Svätému, ktorý nám pomôže hlbšie pochopiť a osvojiť si Božie slovo a priniesť ho svetu.“

Text pripravil: P. Peter Dušička SVD

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie