svätá Katarína DREXEL

svätá Katarína DREXEL

Katarína Drexel sa narodila 26. 11. 1858 v pensylvánskom meste Filadelfia v rodine bankára Františka Antona Drexela. Od detstva, spolu so svojou sestrou, bola rodičmi vychovávaná k tomu, aby sa o veci delila s ostatnými. Keď ako mladá žena vycestovala na západ USA, stretla sa s hanebným a ponižujúcim zaobchádzaním s pôvodnými obyvateľmi. Táto jej cesta v nej vzbudila túžbu urobiť niečo pre zlepšenie tamojších životných podmienok. Začala podporovať misionárske aktivity a v Novom Mexiku založila prvú školu pre Indiánov. Pri návšteve Ríma sa jej podarilo dostať na audiencii k pápežovi Levovi XIII., ktorého požiadala, aby do jej vlasti poslal viac misionárov. Pápež jej navrhol, aby aj ona zasvätila svoj život Bohu a stala sa tak sama misionárkou. Neskôr, po porade so svojím spovedníkom biskupom Jamesom O’Connorym, sa rozhodla k založeniu kongregácie Najsvätejšej sviatosti, s cieľom šíriť evanjelium medzi Indiánmi a černochmi. Nebolo to nič jednoduché, pretože toto pôvodné obyvateľstvo  žilo v nedôstojných podmienkach. Často boli vnímaní ako posledný sluhovia s veľmi nízkou minimálnou mzdou a pojem slobody im bol úplne vzdialený. Katarína chybu videla v nízkej vzdelanosti, najmä medzi bývalými otrokmi. Týmto farebným ľuďom bol odopieraný nárok na základné vzdelanie. To bolo dôvodom, prečo Katarína postupne založila cez 60 škôl, a to v miestach, kde to vtedy bolo neslýchanú opovážlivosťou. K jej najväčšiemu činu v tomto smere patrí založenie Xavier University v Luisiane, prvej vysokej školy v USA, určenej pre katolíckych černochov. Táto škola, otvorená v roku 1925, si svoju vedeckou úrovňou získala rešpekt medzi ostatnými vysokými školami. Katarína bola predovšetkým ženou hlbokej modlitby. Jej láska k chudobným, utláčaným, diskriminovaným … pramenila z Eucharistie. Všetky svoje diela zakladala s dôverou v Božiu prozreteľnosť. Kým mohla, navštevovala väznice, nemocnice i chudobných v ich domovoch. Posledných 18 rokov života prežila ochromená ťažkou chorobou. Jej telo sa stalo bezvládnym, ale duša si zachovala bdelosť. Posledné obdobie svojho života venovala adorácii a kontemplácii. Zomrela 3. marca 1955. Proces blahorečenia sa začal v roku 1966. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 20. novembra 1988 a za svätú 1. októbra 2000. Za zázrak k svätorečeniu bolo prijaté uzdravenie dvojročnej Amy Wall, ktorá bola uzdravená z nervovej hluchoty oboch uší. Zázrak sa stal v roku 1994. Pápež Ján Pavol II. dal sv. Katarínu Drexel za príklad hodný nasledovania pre všetkých, kto vnímajú potrebu riešiť zložité sociálne problémy, najmä u etnických menšín.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.