svätá Terézia od dieťaťa Ježiša

Celým menom Mária Františka Terézia Martinová sa narodila vo Francúzsku 2. januára v roku 1873. Jej rodičia Ľudovít a Zélia mali okrem nej ďalšie 4 dcéry: Máriu, Paulínu, Leóniu a Celinu (všetkých 5 sestier napokon vstúpilo do kláštora).

Terezka nemala ešte ani 4 roky, keď je zomrela mama. Rodina sa sťahuje do Lisieux a starostlivosť o mladšiu sestru preberá o 12 rokov staršia Paulína. Už vo veku 9 rokov sa Terezka stáva členkou Pápežského misijného diela detí a s nadšením plní hlavné zásady členstva: nepremárniť žiadnu príležitosť urobiť dobrý skutok, deliť sa o jedlo a peniaze, a modliť sa za chudobných a trpiacich. V Lisieux navštevuje kláštornú školu benediktínok.

Vo veku 13-tich rokov na Vianoce prežíva Terezka bolestnú duchovnú skúsenosť vedúcu k úplnému obráteniu. Prekonáva citovú neistotu, zapríčinenú smrťou mamy, a začína kráčať veľkými krokmi po ceste dokonalosti. Po vzore svojich starších sestier Paulíny a Márie, ktoré viedli kontemplatívny život v Karmeli v Lisieux, chce aj Terezka už v mladom veku patriť Ježišovi. Je však ešte príliš mladá, aby jej táto túžba mohla byť naplnená. Nevzdáva sa a pri príležitosti púte do Talianska s otcom vo veku 15-tich rokov prosí s detskou smelosťou pápeža Leva XIII. o vstup do Karmelu v Lisieux. Po veľkom naliehaní získava povolenie a 9. apríla 1888 vstupuje do miestneho kláštora karmelitánok. O dva roky neskôr prijíma habit a skladá svoje prvé rehoľné sľuby. Pred obliečkou mala každá postulantka uviesť, prečo vstúpila do kláštora. Terezka odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä aby som sa modlila za kňazov.

Aj napriek jej veku ju v kláštore nemaznali, naopak, predstavení akoby skúšali jej vieru. Život v kláštore nebol ľahký: posteľ sa skladala z troch dosák a slamníka, predpísané boli pôsty a mlčanie, mäso mohli jesť iba chorí. Kvôli chudobnej strave mávala Terezka veľké žalúdočné bolesti a trpela aj kvôli krutej zime, pretože v kláštore sa vôbec nekúrilo. Ale všetko prijímala s radosťou. Aj keď jej detsky čistá duša medzi spolusestrami nenachádzala vždy pochopenie, ona z lásky k Pánovi všetko trpezlivo znášala. Či už išlo o dennodenné šuchotanie a vyrušovanie istej sestry, ktorá sedela vedľa nej v kaplnke, alebo striekanie špinavej vody do tváre, ktoré spôsobovala iná sestra.

Dňa 8. septembra 1890 skladá večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiš a od Najsvätejšej Tváre. Čoraz viac vniká do tajomstva Cirkvi a unášaná Kristovou láskou cíti, že v nej dozrieva apoštolské aj misijné povolanie, ktoré ju núti privádzať všetkých k Božskému ženíchovi. Veľmi túžila ísť do misií do Vietnamu, ale jej chatrné zdravie to neumožňovalo.  Preto sa s úprimnou oddanosťou a pokorou modlila za kňazov a misie, a obetovala všetko za spásu duší.

Začiatkom roka 1895 na rozkaz predstavenej matky Agnesy (jej vlastnej sestry Paulíny) začala Terezka písať svoj životopis, ktorý nazvala Dejiny duše. Tam napísala pamätné slová: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné skutky dovedna.“ Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Ona sama bola v tom vzorom.

Jej krehké zdravie neunieslo tvrdý a prísny život karmelitánskeho rádu. Zomiera vo veku 24-roch rokov na vtedy rozšírenú tuberkulózu spojenú s vykašliavaním krvi. Svojmu duchovnému bratovi napísala: „Ja nezomieram, vstupujem do života“. Jej sestry a iné rehoľníčky zapisujú jej slová, zatiaľ čo choroba pokračuje rýchlym tempom a vedie až k smrti dňa 30. septembra 1897. Jej posledné slová „Bože môj, milujem ťa“ výstižne vyjadrujú celý jej život.

V roku 1923 pápež Pius XI. Vyhlásil Terezku za blahoslavenú a o dva roky neskôr za svätú. 14. decembra bola  spolu so sv. Františkom Xaverským vyhlásená za hlavnú patrónku misií, hoci v nich nikdy nebola a ani nepracovala. V roku 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku Cirkvi, aj keď okrem vlastného životopisu a niekoľkých úvah a básní nenapísala nič teologicky dôležité.

 

 

Zdroje:

https://www.missio.cz/wp-content/uploads/2019/01/Material_Misijni-rijen-2019_MKK-vetsi-pismo.pdf

https://www.bosikarmelitani.sk/svati-karmelu/ucitelia-cirkvi/terezia-od-dietata-jezisa-a-sv-tvare/

https://www.zivotopisysvatych.sk/terezia-z-lisieux/

 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.