Svätí misií

svätá Terézia od dieťaťa Ježiša

Celým menom Mária Františka Terézia Martinová sa narodila vo Francúzsku 2. januára v roku 1873. Jej rodičia Ľudovít a Zélia mali okrem nej ďalšie 4 dcéry: Máriu, Paulínu, Leóniu a Celinu (všetkých 5 sestier napokon vstúpilo do kláštora).

Terezka nemala ešte ani 4 roky, keď je zomrela mama. Rodina sa sťahuje do Lisieux a starostlivosť o mladšiu sestru preberá o 12 rokov staršia Paulína. Už vo veku 9 rokov sa Terezka stáva členkou Pápežského misijného diela detí a s nadšením plní hlavné zásady členstva: nepremárniť žiadnu príležitosť urobiť dobrý skutok, deliť sa o jedlo a peniaze, a modliť sa za chudobných a trpiacich. V Lisieux navštevuje kláštornú školu benediktínok.

Vo veku 13-tich rokov na Vianoce prežíva Terezka bolestnú duchovnú skúsenosť vedúcu k úplnému obráteniu. Prekonáva citovú neistotu, zapríčinenú smrťou mamy, a začína kráčať veľkými krokmi po ceste dokonalosti. Po vzore svojich starších sestier Paulíny a Márie, ktoré viedli kontemplatívny život v Karmeli v Lisieux, chce aj Terezka už v mladom veku patriť Ježišovi. Je však ešte príliš mladá, aby jej táto túžba mohla byť naplnená. Nevzdáva sa a pri príležitosti púte do Talianska s otcom vo veku 15-tich rokov prosí s detskou smelosťou pápeža Leva XIII. o vstup do Karmelu v Lisieux. Po veľkom naliehaní získava povolenie a 9. apríla 1888 vstupuje do miestneho kláštora karmelitánok. O dva roky neskôr prijíma habit a skladá svoje prvé rehoľné sľuby. Pred obliečkou mala každá postulantka uviesť, prečo vstúpila do kláštora. Terezka odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä aby som sa modlila za kňazov.

Aj napriek jej veku ju v kláštore nemaznali, naopak, predstavení akoby skúšali jej vieru. Život v kláštore nebol ľahký: posteľ sa skladala z troch dosák a slamníka, predpísané boli pôsty a mlčanie, mäso mohli jesť iba chorí. Kvôli chudobnej strave mávala Terezka veľké žalúdočné bolesti a trpela aj kvôli krutej zime, pretože v kláštore sa vôbec nekúrilo. Ale všetko prijímala s radosťou. Aj keď jej detsky čistá duša medzi spolusestrami nenachádzala vždy pochopenie, ona z lásky k Pánovi všetko trpezlivo znášala. Či už išlo o dennodenné šuchotanie a vyrušovanie istej sestry, ktorá sedela vedľa nej v kaplnke, alebo striekanie špinavej vody do tváre, ktoré spôsobovala iná sestra.

Dňa 8. septembra 1890 skladá večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiš a od Najsvätejšej Tváre. Čoraz viac vniká do tajomstva Cirkvi a unášaná Kristovou láskou cíti, že v nej dozrieva apoštolské aj misijné povolanie, ktoré ju núti privádzať všetkých k Božskému ženíchovi. Veľmi túžila ísť do misií do Vietnamu, ale jej chatrné zdravie to neumožňovalo.  Preto sa s úprimnou oddanosťou a pokorou modlila za kňazov a misie, a obetovala všetko za spásu duší.

Začiatkom roka 1895 na rozkaz predstavenej matky Agnesy (jej vlastnej sestry Paulíny) začala Terezka písať svoj životopis, ktorý nazvala Dejiny duše. Tam napísala pamätné slová: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné skutky dovedna.“ Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Ona sama bola v tom vzorom.

Jej krehké zdravie neunieslo tvrdý a prísny život karmelitánskeho rádu. Zomiera vo veku 24-roch rokov na vtedy rozšírenú tuberkulózu spojenú s vykašliavaním krvi. Svojmu duchovnému bratovi napísala: „Ja nezomieram, vstupujem do života“. Jej sestry a iné rehoľníčky zapisujú jej slová, zatiaľ čo choroba pokračuje rýchlym tempom a vedie až k smrti dňa 30. septembra 1897. Jej posledné slová „Bože môj, milujem ťa“ výstižne vyjadrujú celý jej život.

V roku 1923 pápež Pius XI. Vyhlásil Terezku za blahoslavenú a o dva roky neskôr za svätú. 14. decembra bola  spolu so sv. Františkom Xaverským vyhlásená za hlavnú patrónku misií, hoci v nich nikdy nebola a ani nepracovala. V roku 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku Cirkvi, aj keď okrem vlastného životopisu a niekoľkých úvah a básní nenapísala nič teologicky dôležité.

 

 

Zdroje:

https://www.missio.cz/wp-content/uploads/2019/01/Material_Misijni-rijen-2019_MKK-vetsi-pismo.pdf

https://www.bosikarmelitani.sk/svati-karmelu/ucitelia-cirkvi/terezia-od-dietata-jezisa-a-sv-tvare/

https://www.zivotopisysvatych.sk/terezia-z-lisieux/

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie