Aktuality

SVETOVÝ DEŇ VODY

Podcast:

Svetový deň vody pripadá na dnešný deň – každoročne na 22. marec. Valné zhromaždenie OSN o ňom prijalo rezolúciu v roku 1992. Cieľom tohto pamätného dňa je upriamiť pozornosť na životne dôležitú úlohu vody vo všetkých ekosystémoch, v adaptácii na zmenu klímy, priemysle, poľnohospodárstve či v zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou.

Každoročne sa pamätným dňom zvyšuje povedomie o dôležitom probléme súvisiacom s vodou a podnecuje sa k činnosti zameranej na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Tohtoročnou témou je „Voda pre mier“, ktorá sa zameriava na rozhodujúcu úlohu, ktorú voda zohráva pri stabilite a prosperite sveta. Keď je vody málo alebo je znečistená, alebo keď k nej majú ľudia nerovnaký alebo žiadny prístup, môže medzi komunitami a krajinami vzrastať napätie.

Verejné zdravie a prosperita, potravinové a energetické systémy, hospodárska produktivita a environmentálna integrita, závisia od dobre fungujúceho a spravodlivo riadeného vodného cyklu. Žiaľ, 2,2 miliardy ľudí na svete stále žije bez bezpečne spravovanej pitnej vody vrátane 115 miliónov ľudí, ktorí pijú povrchovú vodu (WHO/UNICEF, 2023). Približne polovica svetovej populácie pociťuje, aspoň v časti roka, vážny nedostatok vody (IPCC, 2022). So zhoršujúcou sa zmenou klímy bude prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode čoraz kritickejší. Musíme spolupracovať na spravodlivom riadení tohto cenného zdroja. Prístup k pitnej vode je ľudské právo.

Biblická reflexia

Kniha Genezis 2,5: „… na zemi ešte nebolo žiadneho poľného kríka a žiadna poľná rastlina ešte nevzišla – lebo Hospodin Boh nedal pršať na zem a nebolo človeka, ktorý by obrábal pôdu.

Zamyslenie:

V biblickej perspektíve je takmer nevyhnutné robiť paralely medzi vodou a krvou. Keď Boh vdýchol život do „hlinenej podobizne“, ľudia ožili, pričom božský dych prebýval v ich krvi. Preto je krv posvätná, pretože v sebe nesie Boží vlastný život pulzujúci v ľudských žilách a premieňa stvorenie z prachu na živú bytosť.

V rozprávaní o stvorení však ešte pred vliatím božského života do prvých ľudí Boh zavlažoval zem, čím v prírode započal život. Božský akt zoslania vody na neúrodnú pôdu spôsobil, že na nej vznikol život. V dôsledku toho možno vodu prirovnať k životodarnej krvi stvorenia, ktorá vnáša Božiu životodarnú silu do skál a prachu a robí ich živými. Preto, mohli by sme obrazne povedať, je voda, podobne ako krv, posvätná.

V tento deň venovaný vode poukazujeme na jej význam. K Božiemu stvoriteľskému dielu patrí aj zabezpečenie životodarnej vody. Naša práca, ako správcov stvorenia, zahŕňa zabezpečenie spravodlivého prístupu k tomuto životodarnému zdroju pre všetkých. Kde je voda, tam je život, a len tam, kde život prekvitá v hojnosti, môže prekvitať mier.

Zapojenie do misie

Hoci má voda v kresťanskej tradícii silný duchovný význam ako Boží dar, na celom svete tento základný zdroj ohrozuje zneužívanie a znečisťovanie zo strany ľudí.

Čo by sme mohli urobiť?

 • odporúčanie WHO pre spotrebu vody je 100 litrov na deň a na osobu, preto premýšľajme, koľko vody spotrebujeme za deň.
 • urobme si prieskum, koľko vody spotrebuje priemerný človek žijúci v osade alebo na okraji spoločnosti vo vašej lokalite.
 • upozorňujme na utrpenie žien v dôsledku vodnej krízy a hľadajte riešenie spolu so ženami.
 • zapojme sa do kampane v našich farnostiach alebo sa spojme s inými organizáciami a zasadzujme sa za zmenu systémovej nespravodlivosti voči distribúcii vody kdekoľvek sa nachádzame.
 • spolupracujme s organizáciami, ktoré pracujú na zásobovaní vodou ohrozených komunít v krajinách s nízkou ekonomickou úrovňou, a to buď formou darov alebo dobrovoľníckou pomocou.
 • diskutujme s cirkevnými predstaviteľmi o problémoch so znečistením vody a o tom, čo môžeme spoločne urobiť, aby sme tejto veci napomohli.
 • kedykoľvek môžem, pomôžme čistiť vody, rieky, potoky, jazerá, moria a oceány, či kontaminovanú podzemnú vodu.
 • udržujme okolitý vodný ekosystém v čistote jednoduchými opatreniami, ako:
  • nevylievaním tuku alebo chemikálií z domácnosti do odtoku
  • používanie minimálneho množstva čistiacich prostriedkov alebo voľba výrobkov značiek šetrných k životnému prostrediu
  • minimalizovanie používania pesticídov, hnojív a herbicídov na poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo

Modlitba za svet v Deň vody

Dobrý a milostivý Bože, v tento zvláštny deň,

modlíme sa za pokoru, aby sme videli všetky spôsoby ako správne používať vodu,

ktorú považujeme za samozrejmosť.

Sme vďační za tvoj dar vody, za krásu vodopádov a pokojných jazier,

riek, ktoré hýbu ľuďmi a obchodom, i oceány plné úžasných tvorov.

Pošli svojho Ducha, aby zmenil srdcia tých ktorí využívajú vodu na vytváranie sporov a konfliktov.

Zmiluj sa nad tými, ktorí sú chorí alebo v núdzi, pretože nemajú prístup k bezpečnej vode.

Daj nám svoju múdrosť, ako byť lepšími správcami obmedzeného zdroja.

O to všetko prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen

(upravené podľa Katolíckeho združenia pre zdravie USA)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie