Aktuality

Traja noví diakoni u verbistov

Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo veriacich z rôznych kútov Slovenska, Donie Sequeira

mal hostí aj z Indie, ktorí žijú na Slovensku, alebo v európskych krajinách. Prítomných kňazov a veriacich privítal v úvode svätej omše rektor Misijného domu Arnolda Janssena, P. Johny Ambattu, SVD. Na slávnosti bol prítomný provinciál verbistov P. Pavol Kruták SVD a mnoho ďalších kňazov a iných hostí.

Mons. Jan Graubner povzbudil vo svojej kázni diakonov ku službe, ktorú budú ako diakoni vykonávať. Budú krstiť, hlásať Božie slovo prostredníctvom homílii pri sv. omšiach, ďalej sobášiť, pochovávať… K tomuto všetkému je potrebná živá viera, kvalitné charakterové vlastnosti a láska k Bohu, aby ich služba spájala ľudí s Bohom  a privádzala ich bližšie k nemu.

Po homílii kandidáti v dialógu s otcom biskupom vyjadrili svoj úmysel, že chcú prijať službu diakonátu a po jednom prichádzali k biskupovi, svoje zopnuté ruky vložili do jeho rúk a sľúbili poslušnosť svojmu ordinárovi. Nasledovala modlitba litánií ku všetkým svätým, počas ktorých kandidáti diakonátu ležali tvárou k zemi. Potom nasledoval sviatostný úkon diakonskej vysviacky, kde otec biskup kandidátom položil ruky na hlavu a modlil sa konsekračnú modlitbu.  Novovysväteným diakonom vložil do rúk evanjeliár, pričom každého oslovil menom a prihovoril sa mu: „Prijmi Evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš veril, čo veríš učil a čo učíš aj uskutočňoval.“ Noví diakoni potom posluhovali biskupovi na svätej omši pri bohoslužbe obety.

Ďakujeme Bohu za dar povolania nových diakonov a sprevádzajme ich svojou modlitbou!

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie