Traja noví diakoni u verbistov

Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo veriacich z rôznych kútov Slovenska, Donie Sequeira

mal hostí aj z Indie, ktorí žijú na Slovensku, alebo v európskych krajinách. Prítomných kňazov a veriacich privítal v úvode svätej omše rektor Misijného domu Arnolda Janssena, P. Johny Ambattu, SVD. Na slávnosti bol prítomný provinciál verbistov P. Pavol Kruták SVD a mnoho ďalších kňazov a iných hostí.

Mons. Jan Graubner povzbudil vo svojej kázni diakonov ku službe, ktorú budú ako diakoni vykonávať. Budú krstiť, hlásať Božie slovo prostredníctvom homílii pri sv. omšiach, ďalej sobášiť, pochovávať… K tomuto všetkému je potrebná živá viera, kvalitné charakterové vlastnosti a láska k Bohu, aby ich služba spájala ľudí s Bohom  a privádzala ich bližšie k nemu.

Po homílii kandidáti v dialógu s otcom biskupom vyjadrili svoj úmysel, že chcú prijať službu diakonátu a po jednom prichádzali k biskupovi, svoje zopnuté ruky vložili do jeho rúk a sľúbili poslušnosť svojmu ordinárovi. Nasledovala modlitba litánií ku všetkým svätým, počas ktorých kandidáti diakonátu ležali tvárou k zemi. Potom nasledoval sviatostný úkon diakonskej vysviacky, kde otec biskup kandidátom položil ruky na hlavu a modlil sa konsekračnú modlitbu.  Novovysväteným diakonom vložil do rúk evanjeliár, pričom každého oslovil menom a prihovoril sa mu: „Prijmi Evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš veril, čo veríš učil a čo učíš aj uskutočňoval.“ Noví diakoni potom posluhovali biskupovi na svätej omši pri bohoslužbe obety.

Ďakujeme Bohu za dar povolania nových diakonov a sprevádzajme ich svojou modlitbou!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie