Aktuality

TRI CHARAKTERISTIKY SVÄTÉHO JOZEFA AKO VZORU KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO POVOLANIA

TRI CHARAKTERISTIKY SVÄTÉHO JOZEFA AKO VZORU KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO POVOLANIA

Arcibiskup Mons. Javier Del Rio Alba z Arequipy v Peru v rámci 58. svetového dňa modlitieb za povolania, ktorý sa slávil 25. apríla, opísal tri charakteristiky svätého Jozefa „ktorý je pre všetkých vzorom ľudského povolania“.

Podcast:

Prelát vo svojom posolstve, ktoré bolo zverejnené v nedeľu, pripomenul, že svätý Jozef „nebol slávny a nedal o sebe vedieť. V evanjeliách nie je zaznamenané ani jedno jeho slovo. Keďže však Boh nehľadí na vonkajší vzhľad, ale na srdce, a našiel v Jozefovi srdce schopné dávať a chrániť život, vybral si ho za manžela Panny Márie a domnelého otca Ježiša.“

Biskup Del Rio uviedol, že prvou charakteristikou, ktorú nachádzame u svätého Jozefa, „je povolanie k láske“, pretože „je to prvá charakteristika každej ľudskej osoby. Všetci sme stvorení z lásky a pre lásku. Logika lásky je logikou služby a darovania seba samého, schopnosti milovať bez toho, aby sme si niečo ponechali pre seba, pretože život v skutočnosti máme len vtedy, keď ho dávame, skutočne ho vlastníme len vtedy, keď ho úplne darujeme. V tomto zmysle žil svätý Jozef úplne oddaný Panne Márii a Ježišovi. Celý jeho život sa odohrával v ich prospech, a tak Jozef, žijúc pre nich, našiel svoj vlastný život, zmysel svojho života, ktorý presahoval aj roky strávené na tomto svete.“

Druhou vlastnosťou je bdelosť. Keby Jozef nebol bdelý, pozorný voči Božej vôli a nebol by jej verný, prežil by svoj pozemský život ako jeden z mnohých, ktorí žijú povrchne a nechávajú sa viesť len svojimi túžbami a sebeckými záujmami. Namiesto toho svätý Jozef medituje, uvažuje, nepodlieha pokušeniu robiť rýchle a unáhlené rozhodnutia, nesleduje svoje inštinkty a nežije bez perspektívy; vie, že existencia sa buduje len neustálym priľnutím k veľkým ideálom.

Treťou vlastnosťou je vernosť.  Jozefova bdelosť a pripravenosť plniť Božiu vôľu vychádza z vedomia, že Boh je verný a že plnenie jeho vôle je pre človeka to najlepšie, čo môže urobiť.

V tomto čase neistoty a strachu je skúsenosť svätého Jozefa pozvaním založiť alebo znovu založiť svoj život na Božej vernosti a vždy sa snažiť plniť jeho vôľu. Táto vernosť je tajomstvom radosti, ako zvykne hovoriť aj terajší sv. Otec František. 

Zdroj: https://www.aciprensa.com/noticias/arzobispo-describe-3-caracteristicas-de-san-jose-como-modelo-de-toda-vocacion-humana-42452

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie