Aktuality

UPeCe sv. Jozefa Freinademetza oslávilo 20 rokov činnosti

UPeCe sv. Jozefa Freinademetza oslávilo 20 rokov činnosti

Slávnostné Veni Sancte a oslava 20. výročia existencie UPeCe v Mlynskej Doline pritiahli nielen študentov bratislavských univerzít, ale aj mnohé osobnosti spoločenského a kultúrneho života.

Začiatok akademického roka začali študenti v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave slávnosťou Veni Sancte, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto slávnosť bola zároveň oslavou 20 výročia založenia UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline. Na slávnosti nechýbal zakladateľ UPeCe páter Milan Bubák, jeho nástupca páter Ján Štefanec, súčasný správca páter Stanislav Krajňák, kapláni Martin Štefanec, Ján Burda, ako aj mnoho kňazov, ktorí v UPeCe pôsobili. Študenti spolu s pátrom Stanislavom Krajňákom, súčasným správcom UPeCe poďakovali počas tejto slávnosti ľuďom, ktorí sa pričinili o zriadenie a chod UPeCe: provinicálovi Pavlovi Krutákovi a misionárom verbistom, ktorí vedú UPeCe od jeho vzniku; Františkovi Balážovi, ktorý pri vzniku UPeCe venoval nemalé úsilie pri vybavovaní úradných záležitostí; rektorovi UK Karolovi Mičietovi; Daniele Ostatníkovej, prorektorke UK, Róbertovi Gulovi, riaditeľovi internátov v Mlynskej doline; bratom Smolíkovcom +Petrovi a Pavlovi; Ľubomírovi Závodnému, autorovi prestavby libressa; Ľudmile Seppovej, Lukášovi Zacharovi, Ferdinandovi Devínskemu, bývalému rektorovi UK a mnohým ďalším, ktorí sa pričinili, alebo stále pomáhajú pri chode UPeCe. Slávnosti sa zúčastnili stovky študentov. Tí si počas svätej omše vyprosovali od Ducha Svätého milosti do nového akademického roka. Noví prváci mali zároveň možnosť začleniť sa do tohto živého spoločenstva, ktoré sa usiluje o pestovanie kresťanských hodnôt a vzrastaní vo viere v Boha popri nadobúdaní vedomostí v rámci vysokoškolského štúdia.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie