Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“
Jn 16, 5-11

Zamyslenie:

Táto evanjeliová stať poukazuje na to, že Ježiš odišiel k nášmu nebeskému Otcovi preto, aby nám tu mohol poslať Ducha Svätého – nášho Tešiteľa. On je stelesnením lásky Boha Otca a Jeho Syna. V tejto krásnej podstate troch bytostí je obsiahnuté všetko potrebné pre náš život, ktorým má byť láska. Láska k sebe samému, k ľuďom a k trojjedinému Bohu. Duch Svätý je ako vánok. Síce ho nevidno, no dá sa ho cítiť a vnímať. Prichádza nebadane, no o to s väčšou intenzitou. Záleží len na nás, do akej miery ho necháme pôsobiť v našom živote. V evanjeliu je spomínaný hriech – konkrétne ten, že niekto neverí a neprijíma Boha ako svojho Otca – spasiteľa a vykupiteľa. Tým, že niekto neverí v Boha, oberá sa o možnosť vojsť do Božieho kráľovstva a odsudzuje samého seba do večnej záhuby tak, ako to bolo v prípade kniežaťa tohto sveta – diabla. Ďalej tu máme spravodlivosť. Mnohí z nás by tu chceli mať Ježiša – viditeľného. No On je stále tu! Ukazuje sa nám v podobe Ducha Svätého. Jeho prejavy sú rôzne – už spomínaný vánok, príval tepla, neutíchajúca radosť či plač. Aj ty môžeš zažiť dotyk Ducha svätého. Ako? Chválou, vzývaním, ponorením sa do ticha a načúvaním Božieho hlasu. Keď sa mu otvoríš, naplní ťa svojimi darmi a charizmami. Neváhaj, On ťa túži naplniť a privinúť k sebe.  

Aplikácia:

1/ Pocítil/a si už niekedy dotyk Ducha Svätého/oplývaš duchovnými darmi a charizmami? Akým spôsobom sa to u teba prejavilo/ako využívaš dary Ducha Svätého pre svoje posvätenie a do akej miery nimi zahŕňaš bratov a sestry?

2/ Skús sa viac zamerať na pôsobenie Ducha Svätého tým, že sa zúčastníš modlitby chvál a zo srdca spievaj svojmu Pánovi a vzývaj Jeho meno. Možno by ti pomohla aj modlitba príhovoru. Ak si na nej ešte nebol/a, skús využiť túto možnosť a verím, že ti dá Pán zakúsiť svoju milosť.

Lenka, slobodná, učiteľka v materskej škole, 26 rokov

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie