Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“
Jn 16, 5-11

Zamyslenie:

Táto evanjeliová stať poukazuje na to, že Ježiš odišiel k nášmu nebeskému Otcovi preto, aby nám tu mohol poslať Ducha Svätého – nášho Tešiteľa. On je stelesnením lásky Boha Otca a Jeho Syna. V tejto krásnej podstate troch bytostí je obsiahnuté všetko potrebné pre náš život, ktorým má byť láska. Láska k sebe samému, k ľuďom a k trojjedinému Bohu. Duch Svätý je ako vánok. Síce ho nevidno, no dá sa ho cítiť a vnímať. Prichádza nebadane, no o to s väčšou intenzitou. Záleží len na nás, do akej miery ho necháme pôsobiť v našom živote. V evanjeliu je spomínaný hriech – konkrétne ten, že niekto neverí a neprijíma Boha ako svojho Otca – spasiteľa a vykupiteľa. Tým, že niekto neverí v Boha, oberá sa o možnosť vojsť do Božieho kráľovstva a odsudzuje samého seba do večnej záhuby tak, ako to bolo v prípade kniežaťa tohto sveta – diabla. Ďalej tu máme spravodlivosť. Mnohí z nás by tu chceli mať Ježiša – viditeľného. No On je stále tu! Ukazuje sa nám v podobe Ducha Svätého. Jeho prejavy sú rôzne – už spomínaný vánok, príval tepla, neutíchajúca radosť či plač. Aj ty môžeš zažiť dotyk Ducha svätého. Ako? Chválou, vzývaním, ponorením sa do ticha a načúvaním Božieho hlasu. Keď sa mu otvoríš, naplní ťa svojimi darmi a charizmami. Neváhaj, On ťa túži naplniť a privinúť k sebe.  

Aplikácia:

1/ Pocítil/a si už niekedy dotyk Ducha Svätého/oplývaš duchovnými darmi a charizmami? Akým spôsobom sa to u teba prejavilo/ako využívaš dary Ducha Svätého pre svoje posvätenie a do akej miery nimi zahŕňaš bratov a sestry?

2/ Skús sa viac zamerať na pôsobenie Ducha Svätého tým, že sa zúčastníš modlitby chvál a zo srdca spievaj svojmu Pánovi a vzývaj Jeho meno. Možno by ti pomohla aj modlitba príhovoru. Ak si na nej ešte nebol/a, skús využiť túto možnosť a verím, že ti dá Pán zakúsiť svoju milosť.

Lenka, slobodná, učiteľka v materskej škole, 26 rokov

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie