Aktuality

ÚVAHA XI. / „Zrno v zemi“

Evanjelium predposlednej pôstnej nedele k nám opäť prichádza ako vzácny dar a kladie nám na pery slová skupiny Grékov: „Chceme vidieť Ježiša“.

Prvým veľkým darom, ktorý dostávame, je práve vstup do Ježišovej prítomnosti prostredníctvom jeho slova. A Ježiš nám ďalej hovorí: „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová si ho pre večný život.“ A aby svoju myšlienku vyjadril ešte jasnejšie, uvádza príklad pšeničného zrna: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľa ovocia. Je to metafora, ktorá vystihuje celý Ježišov život. Neprišiel totiž zachrániť sám seba, ako ho mnohí budú nazývať pod krížom; neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.

Onedlho vstúpime do veľkého a svätého týždňa umučenia, do týždňa, v ktorom pšeničné zrno padá do zeme a odumiera. To zrno je sám Ježiš, ktorý nemiloval svoj život, naopak, stratil ho pre svojich priateľov. Preto mu ho Boh zachoval vo vzkriesení, ktorého plody sa dostali až k nám. Nebol to však bezbolestný prechod. Tvárou v tvár strate svojho života – a toho budeme svedkami o niekoľko dní – sa Ježišova duša trápi a modlí sa: „Čo mám povedať? Otče, zachráň ma od tejto hodiny? Ale práve pre túto hodinu som prišiel! Otče, osláv svoje meno!“ Z neba zaznel hlas, píše Ján, ktorý povedal: „Oslávil som ho a ešte ho oslávim.“ Je to hlas evanjelia, ktorý prišiel pre nás. A vždy, keď sa ohlasuje evanjelium, prichádza Pánova hodina. Áno, tá hodina prišla, a to je ono, hovorí Ježiš. Preto Ježiš vyzýva tých, ktorí ho počúvajú, aby ho nasledovali: „Kto mi chce slúžiť, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník.“ Nasledovať Ježiša znamená poslúchať evanjelium a nechať sa viesť Božím slovom. On sám je prvý, kto sa nám v tom dal príklad. Pisateľ listu Hebrejom píše: „Hoci bol Synom, naučil sa poslušnosti tým, čo vytrpel.“ Poslušnosť evanjeliu je cestou k dokonalosti, ku ktorej sú povolaní Ježišovi učeníci; počúvanie Pánovho slova nás tiež robí dokonalými, pretože nás učí nemilovať samých seba a stále viac sa primkýnať k Pánovi.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie