Aktuality

ÚVAHA XII. / „Piliere Cirkvi“

Svätí Peter a Pavol sú často označovaní za dva veľké “piliere Cirkvi”. Každý z nich zohral mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní prvotnej Cirkvi. A hoci každá z ich úloh bola kľúčová a zásadná, ich situácie boli rovnako odlišné, ako ich osobnosti.

Peter bol človek z rodiny miestneho rybára, nevzdelaný a celkom obyčajný. Z toho, čo o ňom vieme pred tým, ako ho Ježiš povolal, nevyplývalo nič, čo by ho robilo výnimočne vhodným na to, aby sa stal jedným z pilierov novej Cirkvi, ktorú chcel Ježiš založiť. Pán ho jednoducho povolal a on odpovedal. Jedného dňa Ježiš nastúpil do Petrovho člna, prikázal mu spustiť siete a on chytil obrovské množstvo rýb. Keď Peter videl tento zázrak, padol Ježišovi k nohám a priznal, že je “hriešny človek”, ktorý nie je hoden byť v Ježišovej prítomnosti (pozri Lk 5, 8). Ježiš však Petrovi povedal, že odteraz bude loviť ľudí. Peter okamžite všetko zanechal a nasledoval Ježiša.

Pavol sám seba opisuje ako „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes.“  (Sk 22, 3). Pavol bol vzdelaný v najprísnejšom výklade židovského zákona, rozumel filozofii a ako mladý muž bol dosť horlivý. Pripomeňme si tiež, že predtým, ako sa obrátil na kresťanstvo, “veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil ju.” (Gal 1,13). V mnohých ohľadoch by bol Pavol považovaný za najnepravdepodobnejšiu osobu, ktorá by mohla byť zvolená za pilier cirkvi, pretože spočiatku tak rázne vystupoval proti nej. Dokonca podporoval zabitie svätého Štefana, prvého kresťanského mučeníka.

Hoci každého z týchto mužov by mnohí považovali za veľmi nepravdepodobných zakladateľov kresťanskej cirkvi, presne takými sa stali. Pavol po svojom obrátení cestoval široko-ďaleko, aby hlásal evanjelium a založil niekoľko nových cirkví po celej Malej Ázii a Európe. Nakoniec bol v Jeruzaleme zatknutý, prevezený na súd do Ríma a sťatý. Viac ako polovica kníh Nového zákona sa pripisuje Pavlovi a polovica Skutkov apoštolov podrobne opisuje Pavlove misijné cesty. Pavol je známy najmä svojou misionárskou prácou medzi pohanmi, teda tými, ktorí neboli Židia.

Petrova úloha bola skutočne jedinečná. Ježiš zmenil jeho meno zo Šimona na Petra. Pripomeňte si Ježišove slová: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.” (Mt 16, 18). Grécke slovo „πέτρα“, znamená skalu ako útvar, ktorý je pevný, nehybný a trvalý. Preto sa Ježiš rozhodol urobiť Petra, túto jedinú skalu, pevným základom, na ktorom bude postavená Cirkev.

Pán nás tiež povolal k jedinečnému poslaniu v Cirkvi, ktoré nebolo zverené inému. Boh si nás chce použiť svojim vlastným spôsobom, aby sme evanjeliom oslovili určitých ľudí, ako to urobil so svätým Pavlom. A podobne, ako svätý Peter, Boh chce aj naďalej budovať svoju Cirkev na nás a našej viere.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie