Aktuality

ÚVAHA XVII. / „Tužím po Nebeskom kráľovstve?“

Podcast:

Evanjelium 17. nedele v Cezročnom období nás pozýva zamyslieť sa nad sériou troch podobenstiev, ktoré Ježíš hovorí zástupu. V prvom podobenstve prirovnáva nebeské kráľovstvo „k pokladu ukrytému na poli“. Keď ho človek nájde, predá všetko, čo má, aby si dané pole mohol kúpiť, a poklad získať. V druhom podobenstve Ježiš prirovnáva nebeské kráľovstvo ku kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. „Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“ V oboch spomínaných podobenstvách je objavenie nebeského kráľovstva veľkou radosťou. Človek, ktorý objaví poklad alebo perlu (tzv. Nebeské kráľovstvo), je taký nadšený, že je ochotný vymeniť všetko čo má, aby ho získal.

Tretie podobenstvo je však výrazne odlišné. Nebeské kráľovstvo sa prirovnáva k sieti, ktorá na konci veku zhromaždí všetkých ľudí a rozdelí ich, dobrých od zlých. Podobenstvo sa následne končí desivým obrazom. Zlí budú hodení „do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami“.

Nakoniec pre tých, ktorí vstúpia do nebeskej slávy, nastane nekonečná radosť. Túto skutočnosť treba pochopiť tak, aby nás vtiahla do bohatstiev milosti. Očakávanie daru by nás malo motivovať k usilovnému hľadaniu mnohých milostí, ktorými nás chce náš Pán obdarovať. Niekedy však potrebujeme trochu viac postrčiť. V našom živote viery a hľadaní Božej vôle môžeme ľahko poľaviť. Z tohto dôvodu Ježiš uvádza spomínané tretie podobenstvo, v ktorom načrtáva dôsledky, ktoré budú niektorí znášať na konci času. Hoci to možno nie je veselá myšlienka, je to svätá myšlienka, pretože odhaľuje definitívnu Božiu spravodlivosť a súd na konci času.

Veríme v Božiu spravodlivosť? Veríme, že peklo je skutočné? Ak je pre nás ťažké prijať tieto skutočnosti, možno by stálo za to ďalej sa zamýšľať nad tretím podobenstvom z dnešného evanjelia. Spravodlivosť a súd sú skutočné. Ak nie sme v živote plne motivovaní usilovne hľadať slávu nebeského kráľovstva, potom by sme mali aspoň úprimne čeliť realite dôsledkov, ktoré nás čakajú.

Zamyslime sa dnes nad Božou slávou, krásou a nádherou. Pokúsme sa upriamiť svoje oči viery na poklad nebeského kráľovstva. Dovoľme, aby nás úvaha inšpirovala k tomu, aby sa získanie nebeského kráľovstva stalo našim životným poslaním. Ak však s týmto radostným zistením zápasíme, neváhajme sa zamyslieť nad možnými dôsledkami. Pán hovorí o týchto dôsledkoch Božej spravodlivosti a súdu pre naše dobro, aby sa nestali našou skutočnosťou.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie