Aktuality

ÚVAHA XVIII. / „Verím Ježišovi?“

Podcast:

Ježiš postupne pred svojim premenením na hore začal svojim učeníkom odhaľovať, čo ho v blízkej budúcnosti čaká: že bude veľmi trpieť, že ho zavrhnú starší, že ho zabijú, ale taktiež, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Toto všetko vyvolalo v učeníkoch veľký strach. A hoci Ježiš zostal pri nich pevný, a dokonca pokarhal Petra za jeho strach, dal trom zo svojich učeníkov aj veľmi cenný dar, dar svojho premenenia.

Po mnohých cestách, kázaniach, zázrakoch a súkromných rozhovoroch o svojom umučení s Dvanástimi, pozval Ježiš Petra, Jakuba a Jána, aby s ním vystúpili na vysoký vrch a modlili sa. Títo učeníci s najväčšou pravdepodobnosťou netušili, čo ich čoskoro čaká. Počas náročnej a namáhavej cesty museli v mysli premýšľať nielen o mocných skutkoch, ktoré Ježiš vykonal v predchádzajúcich mesiacoch, ale aj o jeho slovách o utrpení, ktoré ho čaká. V momente, keď s týmto všetkým vo svojej mysli a srdci zápasili, na ich veľké počudovanie sa Ježiš zmenil: „tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“ A aby toho nebolo málo, objavujú sa pred nimi Mojžiš a Eliáš, ktorí predstavujú Zákon a prorokov. Tieto dve starozákonné postavy sa zjavili, aby týmto učeníkom povedali a dosvedčili, že všetko, čo im Ježiš hovoril, sa malo uskutočniť, aby sa naplnilo všetko, čo bolo o ňom predpovedané od dávnych čias. Možno si Ježiš myslel, že ak ho učeníci nebudú úplne počúvať, tak im pomôže, keď uvidia Mojžiša a Eliáša. Ale môžeme vidieť, že Ježiš zašiel ešte ďalej. Zaznel hlas samotného Otca a povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Ak by teda títo učeníci nechceli nakoniec počúvnuť samotného Ježiša, alebo ak by ich ani Mojžiš a Eliáš nedokázali presvedčiť, potom poslednou nádejou bol samotný Otec. A Ježiš takúto milosť apoštolom poskytol.

Premenenie Pána bolo skutočnou milosťou. Títo učeníci nikdy predtým nič podobné nevideli. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou práve tento skutok milosti im nakoniec pomohol prijať tvrdú pravdu, ktorú sa ich Ježiš snažil naučiť o svojom nadchádzajúcom utrpení a smrti.

Keď čítame evanjeliá a učenia, ktoré nám Boh dal prostredníctvom Cirkvi, existuje niečo, s čím zápasíme? Nachádza sa v našom živote niečo, o čom vieme, že je to Božia vôľa, ale je nám to ťažké prijať? Možno v našom živote nastáva zmätok a mnohým veciam nerozumieme. Hoci asi nebudeme vidieť premeneného Pána svojimi očami a počuť Otcov hlas svojimi ušami, máme sa rozhodnúť veriť všetkému, čo nám Boh povedal. Otcove slová: „Toto je môj milovaný Syn. Počúvajte ho“ neboli vyslovené len pre dobro učeníkov, ale aj pre nás.

Zamyslime sa dnes nad touto silnou skúsenosťou, ktorú týmto učeníkom dal náš Pán. Skúsme sa vžiť do tejto scény tak, aby sme boli svedkami Ježiša premeneného tým najslávnejším spôsobom, s Mojžišom a Eliášom a s mocným hlasom Otca. Dovoľme Otcovi, aby prehovoril aj k nám a povedal nám, že všetko, čo povedal prostredníctvom Písma, Cirkvi a v našom vlastnom svedomí, je pravda. Dovoľme, aby nás Ježišovo premenenie na najhlbšej úrovni presvedčilo, že máme uveriť nielen v jeho božstvo, ale aj všetko, čo nám hovorí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie