Aktuality

ÚVAHA XXIII. / „…choď a napomeň ho…

Dnešné evanjelium nám ponúka zamyslieť sa nad niektorými Ježišovými odporúčaniami, ktoré smeroval nielen učeníkom, ktorí boli s ním, ale aj učeníkom pre všetky časy. Aj v spoločenstve prvých kresťanov sa vyskytovali chyby a správanie, ktoré boli v rozpore s Božou vôľou. Záverečný verš evanjelia poskytuje rámec pre riešenie problémov, ktoré sa v Cirkvi objavujú v priebehu dejín: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich“ (Mt 18, 20). Ježiš je prítomný v každom období života svojej Cirkvi, svojho „mystického tela“, oživovaného neustálym pôsobením Ducha Svätého. Vždy sme bratia a sestry, či už je spoločenstvo veľké alebo malé.

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.“ (Mt 18, 15). Aký krásny a verný je bratský vzťah, o ktorom nás učí Ježiš! Keď sa stretneme s urážkou voči sebe alebo niekomu inému, máme prosiť Pána o milosť odpustenia, pochopenia a napokon aj snahy o nápravu svojho brata alebo sestry.

Dnes už veci nie sú také jednoduché, ako keď bola Cirkev menej početná. Ale ak budeme uvažovať o našich vzťahoch v dialógu s nebeským Otcom, osvieti nás, aby sme našli čas, miesto a vhodné slová na splnenie našej povinnosti pomáhať si navzájom v duchu rodinnej lásky. Je veľmi dôležité očistiť naše srdcia. Podľa toho nás svätý Pavol povzbudzuje, aby sme napomínali blížneho so spravodlivým úmyslom: „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.“ (Gal 6, 1).

Naša hlboká náklonnosť a pokora nás podnecuje k tomu, aby sme sa usilovali o miernosť. „Choďte s materinskou rukou, s takmer nekonečnou nežnosťou, akú prejavovali naše vlastné matky, keď ošetrovali zranenia a úrazy, či už veľké alebo malé, ktoré boli dôsledkom našich detských hier a pádov“ (sv. Josemaría Escrivá). Takto nás vychováva Ježišova Matka, a teda aj naša Matka: inšpiráciami, aby sme hlbšie milovali Boha a svojich bratov a sestry.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie