Aktuality

ÚVAHA XXXVI. / „Dobrá správa“

Podcast:

„Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.“ To sú prvé slová Markovho evanjelia, evanjelia, ktoré nás bude sprevádzať počas celého tohto liturgického roka. Je najkratšie z evanjelií a takmer určite prvé, ktoré bolo napísané. Vedci nám hovoria, že sa veľmi skoro dostalo do Ríma a odtiaľ sa okamžite rozšírilo do celej Rímskej ríše. Bola to prvá „dobrá správa o Ježišovi, Kristovi, Božom Synovi“, ktorá putovala po cestách vtedajšieho sveta. Ako dobre vieme, slovo „evanjelium“ znamená „dobrá správa“. A toto posolstvo sa nám hlása aj dnes, zatiaľ čo naša doba je poznačená vojnami a konfliktami, nespravodlivosťou a násilím, zneužívaním a krutosťou, ktorú znášajú predovšetkým tí najchudobnejší. Miestom tohto prvého ohlasovania je púšť. V dnešnom úryvku evanjelia môžeme sledovať Jána Krstiteľa, ktorý hovorí na púšti a upozorňuje nás, aby sme sa pripravili na prijatie Ježiša. Tak ako prorok Izaiáš upozorňovaľ ľudí v čase vyhnanstva židovského národa, že Boh sa vráti, aby ich vyslobodil, tak nás dnes evanjelium upozorňuje, že Ježiš prichádza. Ján, ktorý sa obliekal do ťavej srsti, ktorý nebol v prepychu a neprebýval v palácoch moci, je tým „hlasom“, ktorý hovorí na púšti. Evanjelium je teda „slovo“, ktoré hovorí na púšti tohto sveta a vyzýva všetkých, aby pripravili cestu pre Ježiša, ktorý sa narodí uprostred nás. Ale triezvosť evanjelia, jeho jednoduchý jazyk, má moc rozviazať každú zdržanlivosť. Evanjelium tohto adventného obdobia ponáhľa otvoriť naše srdcia, aby sme prijali Pána. Jeho slovo vypĺňa medzery v srdciach, uhladzuje hory sebectva, ktoré sa navzájom drvia, rúca múry, ktoré rozdeľujú, vyťahuje horké korene, ktoré otravujú vzťahy, narovnáva krivé cesty nenávisti, zášti, závisti, ľahostajnosti, pýchy. Evanjelista Marek, keď hovorí o Jánovi a jeho kázaní, poznamenáva: „Prichádzala k nemu celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.“ Ohlasovanie evanjelia sa stáva príležitosťou zhromaždiť sa okolo Krstiteľa a jeho kázania. Keď sa otvára Písmo a ohlasuje a káže Božie slovo, v tej chvíli sa otvára Pánova cesta; blahoslavení sme, ak ju dokážeme prijať a kráčať po nej, lebo nás určite privedie k Pánovi, ktorý prichádza.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie