Aktuality

ÚVAHA XXXVII. / „Byť hlasom“

Podcast:

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky …!“ Tieto slová apoštola Pavla Solúnčanom charakterizujú tretiu adventnú nedeľu. Je to výzva k radosti. Pán je skutočne blízko. Nie sme sami, nie sme opustení. V skutočnosti Pán svoj ľud nikdy neopustil. Pripomína nám to i prorok Izaiáš, ktorý bol poslaný, aby potešil izraelský ľud v čase jeho núdze. Prorok bol poslaný, aby „hlásal radostnú zvesť chudobným, uzdravil skrúšených srdcom, oznámil zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásil rok milosti Pána.“

Toto proroctvo ďalej osvetľuje obdobie adventu a tohtoročných Vianoc. Pán nás vyzýva, aby sme ho rozmnožili, aby bolo ešte jasnejšie kvôli „hustej hmle, ktorá pokrýva národy“. Postava Jána Krstiteľa, ktorá sa nám opäť predstavuje túto nedeľu, hovorí o naliehavosti rozmnoženia proroctva v našej dobe. „Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.“ (Jn 1, 6) Ján Krstiteľ nás zhromažďuje, aby nás prebudil z letargie zvyku. Núti nás pozdvihnúť oči k zástupom chudobných (neveriacich), aby sme boli „svedkami vydávajúcimi svedectvo o svetle“, t. j. o prichádzajúcom Pánovi Ježišovi. Ukazovanie na Mesiáša, Spasiteľa, je dôvodom pre Krstiteľa, je dôvodom a poslaním pre cirkev, pre spoločenstvo, pre každého učeníka. Tak ako Krstiteľ, aj my sme boli vykúpení, aby sme mohli svetu ohlasovať evanjelium.

Ján si je toho vedomý: vie, že jeho poslaním je sprostredkovať evanjelium, nie seba samého. Prišiel na svet, aby ukázal na toho, ktorý má prísť a ktorému nebol hoden ani rozviazať šnúrky na sandáloch. Je to pokora, príkladná pre všetkých, aj pre nás. Ale táto pokora Jána nezavrhne, ani ho nezaženie do úkrytu. On sám o sebe hovorí: Som „hlas volajúceho na púšti: pripravte cestu Pánovi“.

Viera pochádza z počúvania. Spoločenstvo veriacich, ktoré sa nazýva Cirkev, žije z počúvania. Spoločne však existuje aj zodpovednosť ohlasovať, teda byť „hlasom“. V tomto adventnom období sme si viackrát pripomenuli naliehavosť byť „hlasom“, odovzdávať radosť z Vianoc, nezanevrieť na slová a hovoriť o betlehemskom dieťati. Dnes sa musíme opäť zamerať na evanjelium: „Uprostred vás stojí ten, ktorého nepoznáte“. Zvyk sústrediť sa na seba, starať sa len o seba, nám zahmlieva pohľad a bráni nám i druhým vidieť a radovať sa z prichádzajúcich Vianoc. Gregor Veľký, komentujúc túto časť evanjelia, napomínal Rimanov svojej doby: „Dávajte si pozor, aby ste neodmietali dávať ľudom almužnu slova o Najvyššom.“ A pokračoval: „Týmto spôsobom, teda ak nezanedbáte ohlasovať jeho príchod chudobným, nakoľko ste schopní, si zaslúžite, aby ste boli ako Ján Krstiteľ počítaní medzi počet anjelov v nebi.“

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie