Aktuality

V Nitre sa stretli koordinátori pre formáciu seminaristov

V Nitre sa stretli koordinátori pre formáciu seminaristov

Spoločnosť Božieho Slova má v Európe 8 aktívnych formačných komunít. Predstavitelia týchto formačných spoločenstiev sa stretli v Nitre, aby diskutovali o budúcnosti formácie v Európe, kde počet povolaní v posledných rokoch rapídne klesá.

 

V novembri sa v Nitre konalo tzv. Zonálne stretnutie európskych koordinátorov SVD pre formáciu seminaristov.  Spoločnosť Božieho Slova má v Európe 8 aktívnych formačných komunít, z ktorých každá bola na stretnutí reprezentovaná prefektom alebo rektorom. Na stretnutí sa zúčastnilo 18 koordinátorov, z toho páter Mark Weber SVD ako koordinátor Generalátu rehole verbistov pre formáciu seminaristov. P. Peter Dušička SVD sa na stretnutí zúčastnil ako zonálny koordinátor rehole verbistov pre zónu Európa. Zo Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnil P. Johny Ambattu SVD, rektor misijného domu v Bratislave, P. Igor Kráľ SVD, prefekt seminaristov, P. Thomas Tulung SVD a P. Milan Toman SVD.

„Som veľmi šťastný, že sme tu na tomto stretnutí. Boli sme veľmi vrelo prijatí Slovenskou provinciou SVD. Zdieľame sa so skúsenosťami. Diskusie sú veľmi otvorené a učíme sa jeden od druhého, čo je veľmi dobre,“ povedal P. Mark Weber SVD.

„Pracujem v Rusku. Pred piatimi rokmi som dostal poslanie pôsobiť ako formátor seminaristov. Učím sa veľmi tým, že moji spolubratia hovoria svoje skúsenosti. Toto stretnutie ma obohacuje,“ pochvaľoval si P. Baltasar Lukem, ktorý pracuje v Rusku.

„Zakusujeme tu výbornú atmosféru, kde cítime našu bratskosť, hoci pochádzame z rôznych krajín,“ povedal P. Szczepan Szpyra z Poľska.

Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny skúseností a informácií v oblasti formácie aj inovácia programu výchovy seminaristov.  Prítomní sa zdieľali so situáciou v jednotlivých krajinách, diskutovali o medzinárodnosti v rehoľných komunitách. Kvôli nedostatku lokálnych povolaní v Európe tvoria formačné komunity seminaristi z misijných krajín, ktorým je daná možnosť študovať v Európe.  Interkulturalita hrá v tomto prípade veľmi dôležitú úlohu. Hľadáme cesty ako sprístupniť duchovné povolanie mladým ľuďom v Európe.

„Hodnotíme náš formačný program. Rozprávame o tom, aká je naša formácia a čo môžeme vylepšiť,“ povedal páter Johny Ambattu, ktorý je rektorom Misijného domu v Bratislave.

Toto stretnutie sa konalo v Nitre,  práve na mieste, kde bol kedysi veľký formačný dom, v ktorom medzi I. a II. svetovou vojnou študovalo 200 seminaristov.

Peter Dušička poukázal aj na duchovnú časť programu stretnutia: „Hľadáme inšpiráciu pre nové ciele v misiách a život v rehoľných komunitách. Každý deň spoločne slúžime sv. omše a v modlitbách pamätáme na nové povolania. Tiež sa modlíme aj za dobrodincov a misijných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú šíriť Božie Slovo vo svete. Je to stretnutie, kde nielen diskutujeme, ale sa aj modlíme spoločne v kaplnke za tieto rehoľné úmysly.“

Rehoľa verbistov má v súčasnosti v Európe takmer 50 bohoslovcov, z toho 7 študuje na Slovensku.

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie