V Nitre vysvätili troch novokňazov verbistov

V Nitre vysvätili troch novokňazov verbistov

22. júna prijali traja verbisti Juraj Begany, Matej Reiner a Patrik Páleník kňazské svätenie z rúk otca biskupa Viliama Judáka. Slávnosť sa konala o 10:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Juraj a Matej študovali filozofiu a teológiu v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Patrik začal štúdiá v Bratislave a dokončil ich na Taiwane, kde bol ostatných šesť rokov.

Na slávnosti sa zúčastnili spolubratia verbisti na čele s provinciálom P. Pavlom Krutákom, veriaci zo Senice, Markušoviec a Pezinka, odkiaľ pochádzajú novokňazi. Po vysviacke nasledovalo spoločné agapé v parku vedľa Misijného domu Matky Božej. Novokňazi dostali určenia a budú pôsobiť v Prahe, Nitre a na Taiwane.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.