Aktuality

VEĽKONOČNÝ POZDRAV PROVINCIÁLA P. PAVLA KRUTÁKA SVD

VEĽKONOČNÝ POZDRAV PROVINCIÁLA  P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ /Jn 14,27/

Milí misijní dobrodinci, priatelia a príbuzní!

            Všetkých Vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť s blížiacim sa sviatkom Veľkej noci a popriať Vám zvlášť to, čo všetci veľmi potrebujeme. Naše potreby, nálady ale i naše očakávania sa menia. To, čo dnes považujeme za veľmi dôležité, sa po čase ukáže ako zbytočné. A platí to i naopak. Dokonca sa stáva, že i v tomto podliehame móde. Chceme to, čo sa práve „nosí,“ to čo všetci chcú. Avšak, kdesi v hĺbke duše túžime po tom, čo je skutočne dôležité. Myslím si, že to čo teraz všetci potrebujeme, po čo túžime a za čo sa i modlíme, je pokoj.  

Vo veľkonočné ráno Ježiš prichádza k apoštolom a pozdravuje ich pre nás trochu zvláštnym pozdravom: „pokoj vám.“ Čo znamená tento pozdrav? Potrebovali apoštoli pokoj, veď neboli s nikým vo vojnovom konflikte? Učeníci však boli plní strachu, obáv a neistoty. A tu prichádza Ježiš a pozdravuje ich. Neboli to iba slová, ktoré ich oslovili, ale naplnil ich pokoj, ktorý im Ježiš priniesol ako zmŕtvychvstalý Pán, keď ho uvideli živého medzi sebou. Ukázal im ruky a bok, aby ich presvedčil, že je to On, ich Majster a prináša im niečo nové, nový život, novú istotu… Strach, pocit nebezpečenstva, obavy čo bude s nimi, sa pominuli.

V bežnom slovníku používame na označenie stavu, keď sa nebojuje, slovo mier. Mier sveta sa dá niekedy vyrokovať, alebo aj vynútiť. Dokonca aj so zbraňou v ruke môžeme dohodnúť podmienky mieru. Ale pokoj, ktorý Ježiš ponúka apoštolom, je pokoj duše, je to pokoj srdca. Tento druh pokoja je vlastne vnútorný súlad človeka s človekom i človeka s Bohom. Cez tento pokoj sa človek stáva človeku bratom. Je to niečo čo všetci potrebujeme a čo hľadáme. Ježiš aj teraz chce pokoj pre každého z nás. Samozrejme, ponúka mám aj ten vonkajší pokoj bez konfliktov a zbraní, ale aj pokoj pre naše srdce.

Veľká noc má byť okamihom, keď zažijeme navonok ale i vo vnútri Kristov pokoj. Počúvajme vo svojom srdci a uverme Ježišovým slovám: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ Je to dar, ktorý prijímame od Ježiša a je to dar, ktorý máme dávať ďalej. Nie je to niečo, čo prichádza len zvonka, ale to, čo potom vychádza z nášho vnútra a čo prinášame tým, ktorí žijú okolo nás. Ježiš nás posiela, aby sme boli jeho nositeľmi. Čo môžem urobiť ja, aby zavládol skutočný pokoj v mojom dome, v rodine, vo farnosti, na pracovisku, všade tam, kde sme? Mám ho prijať  a šíriť ďalej. Toto je cesta, ako sa skutočný pokoj začne udomácňovať v našom svete. 

Milí priatelia, chcem Vám v mene svojom i v mene svojich spolubratov popriať i vyprosovať tento Ježišov veľkonočný dar, dar pokoja a potom aj radosti. Otvorme sa preň a prinesme ho aj ďalej. Nech sila Ježišovho zmŕtvychvstania pretvorí naše vnútro a nech tak pretvorí aj náš svet, aby ste mali silu aj naďalej sa deliť s tými, čo to najviac potrebujú. Vďaka Vám za Vašu priazeň, pomoc a podporu, lebo práve tak svedčíte svetu o tom, že Boh je stále živý vo Vašich srdciach.

P. Pavol Kruták SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie