Aktuality

Verbisti majú nového diakona

Verbisti majú nového diakona

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Svedectvo o súcosti kandidáta diakonátu vydal rektor misijného domu Arnolda Janssena, Johny Ambattu. Byť diakonom je darom nášho Pána Ježiša, ktorý každému z nás dáva zvláštne povolanie. Diakonát je prvým stupňom sviatosti kňazstva.

Diakon Tomáš Baleja pochádza z Terchovej.  V roku 2010 sa rozhodol vstúpiť do Spo­ločnosti Božieho Slova. 15. júla 2010 nastúpil do postulátu a v septembri do ročného noviciátu. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 8. septembra 2011. Pokra­čoval v štúdiu filozofie a teológie na Teologickej fakulte v Bratislave. Po ukon­čení bakalárskeho štúdia absolvoval ročnú pastoračnú prax na Morave vo farnosti Nový Hrozenkov. Po návrate z pastoračnej praxe pokračuje v štú­diu teológie na magisterskom stupni v Bratislave.

Biskup Rábek povzbudil nového diakona, verbistu, k obetavej a láskavej službe, vytrvalej modlitbe a horlivosti. Je to úžasný dar pre našu rehoľnú spoločnosť a sme vďační Nebeskému Otcovi za toto požehnanie. Sprevádzajme nového diakona svojimi modlitbami, aby vytrval na ceste, ktorú mu určil Pán. Teraz sa bude nový diakon venovať službe hlásania Božieho Slova počas diakonskej praxe a pripravovať sa na kňazskú vysviacku, ktorá by mala byť v polovici roka 2018.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie