Aktuality

VERBISTI NA NÁVŠTEVE U OTCA KARDINÁLA JOZEFA TOMKU

VERBISTI NA NÁVŠTEVE U OTCA KARDINÁLA JOZEFA TOMKU

„Generalát“, čiže ústredné vedenie Spoločnosti Božieho Slova v Ríme organizuje od 10. júna stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú všetci členovia generálneho vedenia. Traja z nich, pátri Peter Dikoš, Marek Vaňuš a Peter Dušička si našli popritom čas aj na súkromnú návštevu u jeho Eminencie, kardinála Jozefa Tomku, rodáka zo Slovenska.

Dôvodov pre návštevu bývalého prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý v marci tohto roka oslávil svoje 97. narodeniny, bolo viacero. Jednak nás spája spoločné misijné poslanie Cirkvi, s ktorým otec kardinál vnútorne zrástol. Ďalším dôvodom bolo vyjadrenie vďačnosti za požehnanie Misijného domu sv. Arnolda v Bratislave Petržalke, od ktorého uplynie 15. septembra práve dvadsať rokov. Dom slúži ako kňazský seminár Spoločnosti. Keďže sa blíži aj sté výročie od príchodu misionárov verbistov do Československa, verbisti chceli poprosiť o pár povzbudivých slov jednak k tomuto výročiu, ale aj pre našich mladých bohoslovcov.

Neformálne stretnutie sa nieslo vo veľmi srdečnej atmosfére. Otec kardinál si najskôr zaspomínal na skupinu verbistov, ktorí koncom 40 rokov minulého storočia, prišli na štúdia do Ríma, predtým, než boli poslaní do misií. Potom rozprával o tých, ktorých stretal na misijných cestách a s ktorými aj úzko spolupracoval. Najviac mu v pamäti ostali traja: P. Juraj Vojenčiak, misionár na ostrove Flóres v Indonézii, P.  Michal Lapšanský, s ktorým bol v neustálom kontakte a Mons. Ján Bukovský, neskorší arcibiskup a pápežský nuncius v Rumunsku a Rusku.

Verbistom venoval nasledovné slová: „Ako verbisti máte pred sebou krásne povolanie, ktoré sa snažte plniť celou dušou, lebo vám dá čosi a to vás privedie aj k cieľu vášho životaMoje spomienky vyšli aj knižne pod titulom „Na misijných cestách“. Misie, to je slovo, ktoré stále čosi znamená. Treba ho stále udržiavať s elánom. Takže, nech vám Pán Boh pomáha a sprevádza vás aj vašich bohoslovcov, ktorí majú pokračovať vo vašom misijnom diele.“

Čas návštevy uplynul veľmi rýchlo. Nakoniec pátri plní vďačnosti poprosili o otca kardinála o požehnanie a rozlúčili sa s ním s prianím zdravia a síl na ceste k jeho nevšednému životnému jubileu, do ktorého mu chýbajú necelé tri roky.

V Ríme, 28. júna 2021, P. Peter Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie